Bryce Vine – Drew Barrymore Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I want this forever
Chcę tego na zawsze
Just you in the grotto
Tylko ty w grocie
With nothin’ but your nights on
Tylko z twoimi nocami
Keep the f*ckin’ lights on
Nie wyłączaj świateł
Same again tomorrow
To samo znowu jutro
We don’t need no bottle
Nie potrzebujemy żadnej butelki
Purple color lip-gloss
Fioletowy kolor błyszczyka
Room with the saguaro
Pokój z kaktusem
Ain’t nowhere I would rather be
Nigdzie nie chciałbym być
Right between your holidays
Pomiędzy wakacjami
Coffee on the flintstone
Kawa na krzemieniu
Jewelry on the ottoman
Biżuteria na otomanie
Baby, let me in, oh
Kochanie, wpuść mnie, oh
For I get way too adamant about it
Bo jestem o to zbyt nieugięty
Love the way you shiver
Kochaj sposób, w jaki drżysz
Dig in to my shoulder blades
Wbij się w moje łopatki
Feel it when you quiver
Poczuj to, kiedy się kołcześ
Higher level, elevate
Wyższy poziom, podnieś
You could be the renegade
Możesz być renegatem
Bonnie to a Clyde
Bonnie do Clyde’a
Harrelson and Juliette
Harrelson i Juliette
Legends never die
Legendy nigdy nie umierają
The TV hasn’t worked in ages
Telewizor nie działał od wieków
Probly got a shorted cable
Prawdopodobnie ma zwinięty kabel
Way too busy f*cking on the sofa or the kitchen table
Zbyt zajęty z dziewczyną na kanapie lub kuchennym stole
Is my vision hazy?
Czy moja wizja jest mglista
You look like you’re someone famous
Wyglądasz, jakbyś był kimś sławnym

‘Cause you’re the next Drew Barry
Ponieważ jesteś następnym Drew Barry (Drew Barrymore jest popularną amerykańską aktorką)
And I want more, yeah
I chcę więcej, tak
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, dlaczego jestem z tobą
You’re the next Drew Barry, yeah
jesteś następnym Drew Barry, tak
And I want more
I chcę więcej
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, dlaczego jestem z tobą

‘Cause you’re something like the summer
Ponieważ jesteś czymś w rodzaju lata
Kinda like a hurricane
Trochę jak huragan
Sweepin’ through the desert
Przemierzając pustynię
Hot Americana rain fallin’
Gorący deszcz Americana spada
Wearing nothing but my Lauryn Hill shirt
Nosiłem tylko koszulkę
It’s kinda baggy on you, baby, but it work
To trochę luźne, skarbie, ale działa
The AC hasn’t worked in ages
Klimatyzacja nie działa od wieków
I could prolly read the label
Prawdopodobnie mógłbym przeczytać etykietę
Way too busy f*cking on the counter or the coffee table
Zbyt zajęty z dziewczyną na ladzie lub stoliku do kawy
Am I hallucinating?
Czy mam halucynacje?
Why do you look hella famous?
Dlaczego wyglądasz na sławną Hella

‘Cause you’re the next Drew Barry
Ponieważ jesteś następnym Drew Barry
And I want more, yeah
I chcę więcej, tak
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, dlaczego jestem z tobą
You’re the next Drew Barry, yeah
jesteś następnym Drew Barry, tak
And I want more
I chcę więcej
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, czemu ja jestem z tobą

I wanna make
Chcę zrobić
Every single moment for you great
Każda chwila dla ciebie świetnie
Fly away to Cairo or L.A
Leć do Kairu lub Los Angeles
Girl, I want it now, don’t wanna waste time, waste time
Dziewczyno, chcę tego teraz, nie chcę marnować czasu, marnować czasu
I wanna make
Chcę zrobić
Every single moment for you great
Każda chwila dla ciebie świetnie
Fly away to Cairo or L.A
Leć do Kairu lub Los Angeles
Girl, I want it now, don’t wanna waste time, waste time
Dziewczyno, chcę tego teraz, nie chcę marnować czasu, marnować czasu

‘Cause you’re the next Drew Barry
Ponieważ jesteś następnym Drew Barry
And I want more, yeah
I chcę więcej, tak
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, dlaczego jestem z tobą
You’re the next Drew Barry, yeah
jesteś następnym Drew Barry, tak
And I want more
I chcę więcej
And all these other girls keep wonderin’ what I f*ck with you for
I wszystkie te inne dziewczyny zastanawiają się, dlaczego jestem z tobą

Published
Categorized as Polish