BTS – Dynamite lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Dynamite lời bài hát dịch

Cause I, I, I’m in the stars tonight
Bởi vì tôi ở trong những vì sao đêm nay
So watch me bring the fire and set the night alight
Vì vậy, hãy xem tôi mang lửa và đốt cháy ban đêm


Shoes on, get up in the morn’
Thức dậy vào buổi sáng và đi giày
Cup of milk, let’s rock and roll
Uống một cốc sữa, hãy lắc lư
King Kong, kick the drum
Đánh trống và để âm nhạc bắt đầu
Rolling on like a Rolling Stone
Lăn trên như một hòn đá lăn
Sing song when I’m walking home
Hát một bài hát khi tôi đang đi bộ về nhà
Jump up to the top, LeBron
Nhảy lên đỉnh cao, giống như một cầu thủ bóng rổ
Ding-dong, call me on my phone
Gọi cho tôi trên điện thoại của tôi
Ice tea and a game of ping pong
Uống một tách trà đá và chơi bóng bàn


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Nó đang trở nên nặng nề, bạn có nghe thấy âm trầm không? tôi đã sẵn sàng
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Cuộc sống ngọt ngào như mật, vâng, nhịp đập này giống như tiền
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Vũ trường quá tải, tôi thích điều đó, tôi sẵn sàng đi
I’m diamond, you know I glow up
Tôi là kim cương, bạn biết tôi sáng lên
Hey, so let’s go
Này, vậy đi thôi


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Bởi vì tôi ở trong những vì sao đêm nay
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Vì vậy, hãy xem tôi mang lửa và đốt cháy ban đêm
Shining through the city with a little funk and soul
Tôi đang tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Mang theo một người bạn, tham gia vào đám đông, bất cứ ai muốn đi cùng
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Lên tiếng, chỉ nói chuyện, cứ di chuyển như thể chúng ta đang ở ngoài bức tường
Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Ngày hay đêm, bầu trời lên cao, vì vậy chúng tôi sẽ khiêu vũ cho đến tối
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh
Thưa quý vị, tôi có thuốc nên quý vị hãy để ý đến quả bóng


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Nó đang trở nên nặng nề, bạn có nghe thấy âm trầm không? tôi đã sẵn sàng
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Cuộc sống ngọt ngào như mật, phải, nhịp đập này giống như tiền
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Vũ trường quá tải, tôi thích điều đó, tôi sẵn sàng đi
I’m diamond, you know I glow up
Tôi là kim cương, bạn biết tôi sáng lên
Let’s go
Đi nào


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Bởi vì tôi ở trong những vì sao đêm nay
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Vì vậy, hãy xem tôi mang lửa và đốt cháy ban đêm
Shining through the city with a little funk and soul
Tôi đang tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Cuộc sống là động lực
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Cuộc sống là động lực
Shining through the city with a little funk and soul
Tôi đang tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ


Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, vâng
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, vâng
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, vâng
Light it up like dynamite
Thắp sáng nó như thuốc nổ
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, có
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, vâng
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamite, vâng
Light it up like dynamite
Thắp sáng nó như thuốc nổ
‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Bởi vì tôi ở trong những vì sao đêm nay
So watch me bring the fire and set the night alight
Vì vậy, hãy xem tôi mang lửa và đốt cháy ban đêm
Shining through the city with a little funk and soul
Tôi đang tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ


(This is ah) ‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Điều này là bởi vì tôi ở trong các vì sao đêm nay
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Vì vậy, hãy xem tôi mang lửa và đốt cháy ban đêm
Shining through the city with a little funk and soul
Tôi đang tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh (Light it up like dynamite)
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Cuộc sống là chất nổ (Cuộc sống là chất nổ)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Cuộc sống là động lực
Shining through the city with a little funk and soul
Tỏa sáng khắp thành phố với một chút vui nhộn và tâm hồn
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Vì vậy, tôi sẽ thắp sáng nó như thuốc nổ