BTS – Dynamite şarkı sözleri türkçe çeviri

Dynamite şarkı sözleri çeviri

Cause I, I, I’m in the stars tonight
Çünkü bu gece yıldızların içindeyim
So watch me bring the fire and set the night alight
Öyleyse ateşi getirmemi ve geceyi yakmamı izle


Shoes on, get up in the morn’
Sabah kalk ve ayakkabıları giy
Cup of milk, let’s rock and roll
Bir bardak süt iç, haydi rock and roll yapalım
King Kong, kick the drum
Davulu tekmele ve müzik başlasın
Rolling on like a Rolling Stone
Rolling Stone gibi yuvarlanıyor
Sing song when I’m walking home
Eve yürürken bir şarkı söyle
Jump up to the top, LeBron
Bir basketbol oyuncusu gibi zirveye çık
Ding-dong, call me on my phone
Beni telefonumdan ara
Ice tea and a game of ping pong
Bir fincan buzlu çay için ve masa tenisi oynayın


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Bu ağırlaşıyor, bası duyabiliyor musun? hazırım
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Hayat bal kadar tatlı, evet bu ritim para gibi
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Disko aşırı yüklü, ben buna girdim, gitmeye hazırım
I’m diamond, you know I glow up
Ben elmasım, parladığımı biliyorsun
Hey, so let’s go
Hey, hadi gidelim


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Çünkü bu gece yıldızların içindeyim
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Bu yüzden ateşi getirmemi ve geceyi yakmamı izle
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyorum
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Bir arkadaş getir, kalabalığa katıl, kim gelmek isterse
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Kelime yukarı, sadece konuş, sadece duvardan çıkmışız gibi hareket et
Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Gece veya gündüz, gökyüzü yanıyor, bu yüzden akşama kadar dans edeceğiz
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh
Bayanlar ve baylar, ilacı aldım, bu yüzden gözlerinizi topun üzerinde tutmalısınız


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Bu ağırlaşıyor, bası duyabiliyor musun? hazırım
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Hayat bal kadar tatlı, evet bu ritim para gibi
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Disko aşırı yüklü, ben buna girdim, gitmeye hazırım
I’m diamond, you know I glow up
Ben elmasım, parladığımı biliyorsun
Let’s go
Hadi gidelim


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Çünkü bu gece yıldızların içindeyim
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Bu yüzden ateşi getirmemi ve geceyi yakmamı izle
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyorum
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Hayat dinamit
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Hayat dinamit
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyorum
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım


Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Light it up like dynamite
Dinamit gibi yak
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dinamit, evet
Light it up like dynamite
Dinamit gibi yak
‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Çünkü bu gece yıldızların içindeyim
So watch me bring the fire and set the night alight
Bu yüzden ateşi getirmemi ve geceyi yakmamı izle
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyorum
So I’ma light it up like dynamite
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım


(This is ah) ‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Bu gece yıldızlarda olduğum için
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Öyleyse ateşi getirmemi ve geceyi yakmamı izle
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyorum
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh (Light it up like dynamite)
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Hayat dinamittir (Hayat dinamittir)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Hayat dinamit
Shining through the city with a little funk and soul
Biraz korkak ve ruhla şehrin içinde parlıyor
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Bu yüzden onu dinamit gibi aydınlatacağım