BTS – Dynamite Songtekst Vertaling Nederlands

Dynamite Songtekst Vertaling

Cause I, I, I’m in the stars tonight
Omdat ik vanavond in de sterren sta
So watch me bring the fire and set the night alight
Dus kijk hoe ik het vuur breng en de nacht aanstak


Shoes on, get up in the morn’
Sta ‘s ochtends op en draag de schoenen
Cup of milk, let’s rock and roll
Drink een kopje melk, laten we rocken en rollen
King Kong, kick the drum
Trap op de trommel en laat de muziek beginnen
Rolling on like a Rolling Stone
Rollend als een Rolling Stone
Sing song when I’m walking home
Zing een liedje als ik naar huis loop
Jump up to the top, LeBron
Spring naar de top, als een basketbalspeler
Ding-dong, call me on my phone
Bel me op mijn telefoon
Ice tea and a game of ping pong
Drink een kopje ijsthee en speel een potje pingpong


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Dit wordt zwaar, hoor je de bas? ik ben klaar
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Het leven is zoet als honing, ja, deze beat is als geld
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Disco is overbelast, daar hou ik van, ik ben klaar om te gaan
I’m diamond, you know I glow up
Ik ben diamant, je weet dat ik gloei
Hey, so let’s go
Hé, dus laten we gaan


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Omdat ik vanavond in de sterren sta
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Dus kijk hoe ik het vuur breng en de nacht aanstak
Shining through the city with a little funk and soul
Ik schijn door de stad met een beetje funk en soul
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Dus ik zal het oplichten als dynamiet
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Breng een vriend mee, sluit je aan bij de menigte, wie wil er ook mee
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Word up, praat gewoon, beweeg gewoon alsof we van de muur zijn
Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Dag of nacht, de lucht is verlicht, dus we zullen dansen tot de avond
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh
Dames en heren, ik heb het medicijn, dus u moet uw ogen op de bal houden


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Dit wordt zwaar, hoor je de bas? ik ben klaar
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Het leven is zoet als honing, ja, deze beat is als geld
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Disco is overbelast, daar hou ik van, ik ben klaar om te gaan
I’m diamond, you know I glow up
Ik ben diamant, je weet dat ik gloei
Let’s go
Laten we gaan


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Omdat ik vanavond in de sterren sta
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Dus kijk hoe ik het vuur breng en de nacht aanstak
Shining through the city with a little funk and soul
Ik schijn door de stad met een beetje funk en soul
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Dus ik zal het oplichten als dynamiet


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Het leven is dynamiet
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Het leven is dynamiet
Shining through the city with a little funk and soul
Ik schijn door de stad met een beetje funk en soul
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Dus ik zal het oplichten als dynamiet


Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Light it up like dynamite
Verlicht het als dynamiet
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamiet, ja
Light it up like dynamite
Verlicht het als dynamiet
‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Omdat ik vanavond in de sterren sta
So watch me bring the fire and set the night alight
Dus kijk hoe ik het vuur breng en de nacht aanstak
Shining through the city with a little funk and soul
Ik schijn door de stad met een beetje funk en soul
So I’ma light it up like dynamite
Dus ik zal het oplichten als dynamiet


(This is ah) ‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Dit komt omdat ik vanavond in de sterren sta
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Dus kijk hoe ik het vuur breng en de nacht aanstak
Shining through the city with a little funk and soul
Ik schijn door de stad met een beetje funk en soul
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh (Light it up like dynamite)
Dus ik zal het oplichten als dynamiet


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Het leven is dynamiet (leven is dynamiet)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Het leven is dynamiet
Shining through the city with a little funk and soul
Met een beetje funk en soul door de stad schijnen
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Dus ik zal het oplichten als dynamiet

Published
Categorized as Dutch Tagged