BTS – Dynamite Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Dynamite Tekst Piosenki Tłumaczenie

Cause I, I, I’m in the stars tonight
Ponieważ jestem dziś w gwiazdach
So watch me bring the fire and set the night alight
Więc patrz, jak rozpalam ogień i podpalam noc


Shoes on, get up in the morn’
Wstań rano i załóż buty
Cup of milk, let’s rock and roll
Wypij szklankę mleka, dajmy czadu
King Kong, kick the drum
Kopnij w bęben i pozwól muzyce zacząć
Rolling on like a Rolling Stone
Toczą się jak toczący się kamień
Sing song when I’m walking home
Zaśpiewaj piosenkę, kiedy idę do domu
Jump up to the top, LeBron
Wskocz na górę, jak koszykarz
Ding-dong, call me on my phone
Zadzwoń na mój telefon
Ice tea and a game of ping pong
Wypij filiżankę mrożonej herbaty i zagraj w ping ponga


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Robi się ciężko, czy słyszysz bas? jestem gotowy
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Życie jest słodkie jak miód, tak, ten bit jest jak pieniądze
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Dyskoteka jest przeładowana, kręci mnie to, jestem gotowy
I’m diamond, you know I glow up
Jestem diamentem, wiesz, ja się świecę
Hey, so let’s go
Hej, więc chodźmy


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Ponieważ jestem dziś w gwiazdach
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Więc patrz, jak rozpalam ogień i podpalam noc
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczę przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Więc zapalę to jak dynamit
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Przyprowadź przyjaciela, dołącz do tłumu, kto chce przyjść
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Słowo do góry, po prostu mów, po prostu ruszaj się, jakbyśmy zeszli ze ściany
Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Niebo świeci w dzień iw nocy, więc będziemy tańczyć do wieczora
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh
Panie i panowie, mam lekarstwo, więc powinniście patrzeć na piłkę


This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Robi się ciężko, czy słyszysz bas? jestem gotowy
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Życie jest słodkie jak miód, tak, ten bit jest jak pieniądze
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
Dyskoteka jest przeładowana, kręci mnie to, jestem gotowy
I’m diamond, you know I glow up
Jestem diamentem, wiesz, ja się świecę
Let’s go
Chodźmy


‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Ponieważ jestem dziś w gwiazdach
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Więc patrz, jak rozpalam ogień i podpalam noc
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczę przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Więc zapalę to jak dynamit


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Życie to dynamit
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Życie to dynamit
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczę przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Więc zapalę to jak dynamit


Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Light it up like dynamite
Zapal go jak dynamit
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dynamit, tak
Light it up like dynamite
Zapal go jak dynamit
‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
Ponieważ jestem dziś w gwiazdach
So watch me bring the fire and set the night alight
Więc patrz, jak rozpalam ogień i podpalam noc
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczę przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite
Więc zapalę to jak dynamit


(This is ah) ‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
To dlatego, że jestem dziś w gwiazdach
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Więc patrz, jak rozpalam ogień i podpalam noc
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczę przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh (Light it up like dynamite)
Więc zapalę to jak dynamit


Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Życie jest dynamitem (Życie jest dynamitem)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Życie to dynamit
Shining through the city with a little funk and soul
Błyszczące przez miasto z odrobiną funku i duszy
So I’ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
Więc zapalę to jak dynamit