Calvin Harris – Promises Songtekst Vertaling Nederlands

Are you drunk enough?
Ben je dronken genoeg
Not to judge what I’m doin’
Niet om te beoordelen wat ik aan het doen ben
Are you high enough?
Ben je hoog genoeg
To excuse that I’m ruined
Om mij te verontschuldigen ben ik geruïneerd
‘Cause I’m ruined
Omdat ik geruïneerd ben
Is it late enough?
Is het laat genoeg
For you to come and stay over
Voor jou om te komen en blijven
‘Cause we’re free to love
Omdat we vrij zijn om lief te hebben
So tease me, hmmm
Dus plaag me, hmmm

I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)
I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)

Tonight
Vanavond
(Your everything tonight)
(Jouw alles vanavond)

Is it loud enough?
Is het luid genoeg
‘Cause my body is calling for you, calling for you
Omdat mijn lichaam je roept, je roept
I need someone, to do the things that I do, hmmm
Ik heb iemand nodig om de dingen te doen die ik doe
I’m heating up, energy’s taking control
Ik ben aan het opwarmen, energie neemt de controle
I’m speeding up
Ik ben aan het versnellen
My heartbeat’s dancing alone
Mijn hartslag danst alleen

I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)
I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)

Tonight
Vanavond
(Your everything tonight)
(Jouw alles vanavond)

‘Cause I need your green light
Omdat ik je groene licht nodig heb
Day and night, say that you’re mine
Dag en nacht, zeg dat je de mijne bent
‘Cause I need your green light
Omdat ik je groene licht nodig heb
Day and night, say that you’re mine
Dag en nacht, zeg dat je de mijne bent
Say that you’re mine
Zeg dat je de mijne bent
Say that you’re mine
Zeg dat je de mijne bent

I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)
I make no promises, I can’t do golden rings
Ik beloof niets, ik kan geen gouden ringen doen
But I’ll give you everything (tonight)
Maar ik zal je alles geven (vanavond)
Magic is in the air, there ain’t no science here
Magie hangt in de lucht, er is geen wetenschap hier
So come get your everything (tonight)
Dus kom je alles halen (vanavond)

Tonight
Vanavond

Published
Categorized as Dutch