Camila Cabello – Easy Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Ha-ha-ha-ha
Hahahaha

You tell me that I’m complicated
Powiedz mi, że jestem skomplikowana
And that might be an understatement
I to może być mało powiedziane
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Czy jest coś jeszcze?
You tell me that I’m indecisive
Mówisz mi, że jestem niezdecydowany
Fickle, but I try to hide it
Jestem nastrojowy, ale staram się to ukryć
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Czy jest coś jeszcze?
You tell me that I overthink
Powiedz mi, że się zastanawiam
‘Til I ruin a good thing
dopóki nie zrujnuję czegoś dobrego
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Czy jest coś jeszcze?
You tell me that you’d rather fight
Powiedz mi, że wolisz walczyć
Than spend a single peaceful night
Zamiast spędzać jedną spokojną noc
With somebody else (Ha-ha-ha-ha)
Z kimś innym

You really, really know me
Naprawdę mnie znasz
The future and the old me
Przyszłość i przeszłość mnie
All of the mazes and the madness in my mind
Wszystkie labirynty i szaleństwo w moim umyśle
You really, really love me
Naprawdę mnie kochasz
You know me and you love me
Znasz mnie i kochasz mnie
And it’s the kind of thing I always hoped I’d find (Yeah)
I zawsze tego chciałem znaleźć (tak)

Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe
Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe
Touch me ’til I find myself, in a feeling
Dotykaj mnie, aż znajdę się w pewnym sensie
Tell me with your hands that you’re never leaving (No)
Powiedz mi własnymi rękami, że nigdy nie opuszczasz (Nie)
Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy (Seem so easy)
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste (Wydaje się takie łatwe)

I never liked my crooked teeth
Nigdy nie lubiłem moich krzywych zębów
You tell me they’re you’re favorite thing (Mm-hmm)
Powiedz mi, że jesteś ulubioną rzeczą
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Czy jest coś jeszcze?
The stretch marks all around my thighs
Rozstępy wokół moich ud
Kiss ’em ’til I change my mind
Pocałuj ich, aż zmienię zdanie
About everything else (Ha-ha-ha-ha)
O wszystkim innym

You really, really know me
Naprawdę mnie znasz
The future and the old me
Przyszłość i przeszłość mnie
All of the mazes and the madness in my mind
Wszystkie labirynty i szaleństwo w moim umyśle
You really, really love me (You really, really love me)
Naprawdę mnie kochasz
You know me and you love me (Oh)
Znasz mnie i kochasz mnie
And it’s the kind of thing I always hoped I’d find
I tego rodzaju rzeczy zawsze spodziewałem się znaleźć

Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe
Always thought I was hard to love (To love)
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe
Touch me ’til I find myself, in a feeling (Oh)
Dotykaj mnie, aż znajdę się w pewnym sensie
Tell me with your hands that you’re never leaving (Never)
Powiedz mi rękami, że nigdy nie wyjeżdżasz
Always thought I was hard to love (To love)
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Oh)
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe

All I know is you, heal me when I’m broken, heal me when I’m broken, oh
Wszystko, co wiem, to ty, ulecz mnie, gdy jestem zepsuty, ulecz mnie, gdy jestem zepsuty, och
All I know is you, saved me and you know it, saved me and you know it (Saved me and you know it)
Wszystko, co wiem to Ty, uratowałeś mnie i Ty to wiesz, uratowałeś mnie i Ty to wiesz

Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Ah)
dopóki nie sprawi, że będzie to takie proste, wydawać się takie łatwe
I always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mi się kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (‘Til you made it, ’til you made it)
dopóki nie sprawisz, że będzie to takie proste
Touch me ’til I find myself, in a feeling (A feeling)
Dotykaj mnie, aż znajdę się w pewnym sensie
Tell me with your hands that you’re never leaving (Tell me with your hands that you’re-)
Powiedz mi rękami, że nigdy nie wyjeżdżasz
Always thought I was hard to love
Zawsze myślałem, że trudno mnie kochać
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Seem so easy)
dopóki nie sprawisz, że będzie to takie proste