Camila Cabello – Easy Text Písně Překlad v Český

Ha-ha-ha-ha
Ha ha ha ha

You tell me that I’m complicated
Říkáš mi, že jsem komplikovaný
And that might be an understatement
A to by mohlo být podcenění
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Je tu ještě něco dalšího?
You tell me that I’m indecisive
Řekni mi, že jsem nerozhodnutý
Fickle, but I try to hide it
Jsem náladový, ale snažím se to skrýt
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Je tu ještě něco dalšího?
You tell me that I overthink
Říkáš mi, že se přemýšlím
‘Til I ruin a good thing
dokud nezkazím dobrou věc
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Je tu ještě něco dalšího?
You tell me that you’d rather fight
Řekněte mi, že byste raději bojovali
Than spend a single peaceful night
Spíše než strávit jednu klidnou noc
With somebody else (Ha-ha-ha-ha)
S někým jiným

You really, really know me
Opravdu mě znáš
The future and the old me
Budoucnost a minulost mě
All of the mazes and the madness in my mind
Všechny bludiště a šílenství v mé mysli
You really, really love me
Ty mě vážně miluješ
You know me and you love me
Znáš mě a miluješ mě
And it’s the kind of thing I always hoped I’d find (Yeah)
A je to druh věcí, které jsem vždy doufal, že najdu (ano)

Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné
Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné
Touch me ’til I find myself, in a feeling
Dotkni se mě, dokud se necítím v pocitu
Tell me with your hands that you’re never leaving (No)
Řekněte mi rukama, že nikdy neodejdete (Ne)
Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy (Seem so easy)
dokud se vám to nezdá tak snadné (zdá se to tak snadné)

I never liked my crooked teeth
Nikdy jsem neměl rád své křivé zuby
You tell me they’re you’re favorite thing (Mm-hmm)
Řekni mi, že jsi oblíbená věc
Anything else? (Ha-ha-ha-ha-ha)
Je tu ještě něco dalšího?
The stretch marks all around my thighs
Stahovací značky kolem mých stehen
Kiss ’em ’til I change my mind
Polib je, dokud nezměním názor
About everything else (Ha-ha-ha-ha)
O všem ostatním

You really, really know me
Opravdu mě znáš
The future and the old me
Budoucnost a minulost mě
All of the mazes and the madness in my mind
Všechny bludiště a šílenství v mé mysli
You really, really love me (You really, really love me)
Ty mě vážně miluješ
You know me and you love me (Oh)
Znáš mě a miluješ mě
And it’s the kind of thing I always hoped I’d find
A je to druh věcí, které jsem vždy doufal, že najdu

Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné
Always thought I was hard to love (To love)
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (So easy, yeah)
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné
Touch me ’til I find myself, in a feeling (Oh)
Dotkni se mě, dokud se necítím v pocitu
Tell me with your hands that you’re never leaving (Never)
Řekni mi rukama, že nikdy neopustíš
Always thought I was hard to love (To love)
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Oh)
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné

All I know is you, heal me when I’m broken, heal me when I’m broken, oh
Všechno, co vím, jsi ty, uzdrav mě, když jsem zlomená, uzdrav mě, když jsem zlomená, oh
All I know is you, saved me and you know it, saved me and you know it (Saved me and you know it)
Vše, co vím, jsi ty, zachránil jsi mě a ty to víš, zachránil mě a ty to víš

Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Ah)
dokud se vám to nezdá tak snadné, nezdá se to tak snadné
I always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (‘Til you made it, ’til you made it)
dokud se vám to nezdá tak snadné
Touch me ’til I find myself, in a feeling (A feeling)
Dotkni se mě, až se v tom cítím
Tell me with your hands that you’re never leaving (Tell me with your hands that you’re-)
Řekni mi rukama, že nikdy neopustíš
Always thought I was hard to love
Vždycky jsem si myslel, že je těžké milovat
‘Til you made it seem so easy, seem so easy (Seem so easy)
dokud se vám to nezdá tak snadné