Camila Cabello – Liar Songtekst Vertaling in Nederlands

I don’t care if you’re here
Het maakt me niet uit of je hier bent
Or if you’re not alone
Of als je niet alleen bent
I don’t care, it’s been too long
Kan me niet schelen, het is te lang geleden
It’s kinda like we didn’t happen
Het is alsof we niet zijn gebeurd
The way that your lips move
De manier waarop je lippen bewegen
The way you whisper slow
De manier waarop je langzaam fluistert
I don’t care, it’s good as gone (Uh)
Kan me niet schelen, het is zo goed als verdwenen

I said I won’t lose control, I don’t want it (Ooh)
Ik zei dat ik de controle niet zou verliezen, ik wil het niet
I said I won’t get too close, but I can’t stop it
Ik zei dat ik niet te dichtbij zou komen, maar ik kan het niet stoppen

Oh no, there you go, making me a liar
Oh nee, daar ga je, maakt me een leugenaar
Got me begging you for more
Ik smeek je om meer
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no (Oh no)
Oh nee nee
Oh no, there you go, you’re making me a liar
Oh nee, daar ga je, je maakt me een leugenaar
I kinda like it though
Ik vind het echter wel leuk
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no (Ooh)
Oh nee nee

You’re watching, I feel it (Hey)
je kijkt, ik voel het
I know I shouldn’t stare (Yeah, yeah)
Ik weet dat ik niet moet staren (ja, ja)
I picture your hands on me (I think I wanna let it happen)
Ik stel me je handen voor (ik denk dat ik het wil laten gebeuren)
But what if, you kiss me? (Yeah)
Maar wat als, je me kust?
And what if, I like it?
En wat als ik het leuk vind?
And no one sees it
En niemand ziet het

I said I won’t lose control, I don’t want it (Ooh)
Ik zei dat ik de controle niet zou verliezen, ik wil het niet
I said I won’t get too close, but I can’t stop it (No)
Ik zei dat ik niet te dichtbij zou komen, maar ik kan het niet stoppen

Oh no, there you go, making me a liar
Oh nee, daar ga je, maakt me een leugenaar
Got me begging you for more
Ik smeek je om meer
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no (Oh no)
Oh nee nee
Oh no, there you go, you’re making me a liar
Oh nee, daar ga je, je maakt me een leugenaar
I kinda like it though
Ik vind het echter wel leuk
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no
Oh nee nee

Oh no, no, no
Oh nee, nee, nee
Yeah, don’t struggle, no, no
ja, strijd niet, nee, nee
Startin’ up a fire
Een vuur opstarten

I don’t believe myself when I
Ik geloof mezelf niet als ik
Say that I don’t need you, oh
Zeg dat ik je niet nodig heb, oh
I don’t believe myself when I say it
Ik geloof mezelf niet als ik het zeg
So, don’t believe me
Dus geloof me niet

Oh no, there you go, you’re making me a liar
Oh nee, daar ga je, je maakt me een leugenaar
Got me begging you for more
Ik smeek je om meer
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no (Oh no)
Oh nee nee
Oh no, there you go, you’re making me a liar
Oh nee, daar ga je, je maakt me een leugenaar
I kinda like it though
Ik vind het echter wel leuk
Oh no, there I go, startin’ up a fire
Oh nee, daar ga ik, vuur maken
Oh no, no
Oh nee nee

Yeah
Ja
Uh, yeah, yeah
Uh, ja, ja
Nah, yeah
Nee ja
Oh no, no, no
Oh nee, nee, nee
Oh no, no, no
Oh nee, nee, nee
Oh no, you’re making me a liar
Oh nee, je maakt me een leugenaar
‘Cause my clothes are on the floor
omdat mijn kleren op de vloer liggen

Huh, huh, huh
Huh, he, he
Uh
uh
Oh no, no, no
Oh nee, nee, nee
Startin’ up a fire
Een vuur opstarten