Camila Cabello – Living Proof Songtekst Vertaling in Nederlands

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
Ah-ah-ah-ah, dat beloof ik
Ooh
Oh

Tell me something, but say it with your hands, slow
Vertel me iets, maar zeg het langzaam met je handen
When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)
Wanneer je me aanraakt, schilder me dan als een Van Gogh
I wanna study every inch of you
Ik wil elke centimeter van je bestuderen
‘Til you trust me to make the angels come through
tot je me vertrouwt om de engelen erdoorheen te laten komen

Like a choir singing “Hallelujah”
Als een koor dat “Hallelujah” zingt
When my body’s crashin’ right into you
Als mijn lichaam recht tegen je aan botst
When we align, ooh yeah
Wanneer we afstemmen, oh ja
Do you feel me?
Voel je Me?
Can you feel me?
Kun je me voelen?
‘Cause I can’t breathe
omdat ik niet kan ademen

Where did you come from, baby?
Waar kom je vandaan, schat?
And were you sent to save me?
En ben je gestuurd om me te redden?
Ooh, there’s God in every move
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs
The way your hands can’t shake me
Zoals je handen me niet kunnen schudden
Soft to the touch like, baby
Zacht aanvoelend als baby
Ooh, there’s God in every move
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs

Countin’ freckles, as they run down your spine
Sproeten tellen, terwijl ze langs je rug lopen
Show your demons, and I might show you mine
Laat je demonen zien, en ik kan je de mijne laten zien
One at a time, yeah, yeah, what are you hidin’?
Eén voor één, ja, ja, wat verberg je?
What a design, yeah, yeah, I wanna dive in
Wat een ontwerp, ja, ja, ik wil erin duiken
What a divine moment
Wat een goddelijk moment
Can you feel me? (Oh)
Kun je me voelen?
Can you feel me? (Oh)
Kun je me voelen?
‘Cause I can’t breathe
omdat ik niet kan ademen

Where did you come from, baby?
Waar kom je vandaan, schat?
And were you sent to save me?
En ben je gestuurd om me te redden?
Ooh, there’s God in every move
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs
The way your hands can’t shake me
Zoals je handen me niet kunnen schudden
Soft to the touch like, baby
Zacht aanvoelend als baby
Ooh, there’s God in every move
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs

Like a choir singing “Hallelujah”
Als een koor dat “Hallelujah” zingt
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”
oh ja, koor dat “Hallelujah” zingt
Like a choir singing “Hallelujah”
Als een koor dat “Hallelujah” zingt
Hallelujah, hallelujah
Halleluja, halleluja
Choir singing “Hallelujah”
Koor dat “Hallelujah” zingt
Body’s crashin’ right into you (Oh)
Het lichaam stort je recht in
Do you feel me?
Voel je Me?
Can you feel me?
Kun je me voelen?
‘Cause I can’t breathe (Oh)
omdat ik niet kan ademen

Where did you come from, baby?
Waar kom je vandaan, schat?
And were you sent to save me? (Oh)
En ben je gestuurd om me te redden?
Ooh, there’s God in every move
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs
The way your hands can’t shake me
Zoals je handen me niet kunnen schudden
Soft to the touch like, baby
Zacht aanvoelend als baby
Ooh, there’s God in every move (Ooh)
oh, er is God in elke beweging
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, en jij bent het levende bewijs

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
Als een koor dat “Hallelujah” zingt (baby, babe)
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
oh ja, koor dat “Hallelujah” zingt (baby, babe)
Like a choir singing “Hallelujah,” (Ooh) “Hallelujah” (Ooh)
Als een koor dat “Hallelujah” zingt, (oh) “Hallelujah”
And you’re the living proof (Oh)
En jij bent het levende bewijs