Camila Cabello – Living Proof Versuri Traduse în Română

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
Ah-ah-ah-ah, promit
Ooh
Oh

Tell me something, but say it with your hands, slow
Spune-mi ceva, dar spune-l cu mâinile tale, încet
When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)
Când mă atingi, pictează-mă ca pe un Van Gogh
I wanna study every inch of you
Vreau să studiez fiecare centimetru dintre voi
‘Til you trust me to make the angels come through
până când ai încredere în mine pentru a face îngerii să treacă

Like a choir singing “Hallelujah”
Ca un cor care cântă „Hallelujah”
When my body’s crashin’ right into you
Când corpul meu se prăbușește chiar în tine
When we align, ooh yeah
Când ne aliniem, da, da
Do you feel me?
Mă înțelegi?
Can you feel me?
Poti sa ma simti?
‘Cause I can’t breathe
pentru că nu pot respira

Where did you come from, baby?
De unde ai venit, iubito?
And were you sent to save me?
Și ai fost trimis să mă salvezi?
Ooh, there’s God in every move
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie
The way your hands can’t shake me
Felul în care mâinile tale nu mă pot agita
Soft to the touch like, baby
Moale la atingere ca bebelușul
Ooh, there’s God in every move
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie

Countin’ freckles, as they run down your spine
Numărați pistrui, pe măsură ce îți coboară coloana vertebrală
Show your demons, and I might show you mine
Arătați-vă demonii și aș putea să vă arăt a mea
One at a time, yeah, yeah, what are you hidin’?
Pe rând, da, da, ce ascunzi?
What a design, yeah, yeah, I wanna dive in
Ce design, da, da, vreau să mă scufund
What a divine moment
Ce moment divin
Can you feel me? (Oh)
Poti sa ma simti?
Can you feel me? (Oh)
Poti sa ma simti?
‘Cause I can’t breathe
pentru că nu pot respira

Where did you come from, baby?
De unde ai venit, iubito?
And were you sent to save me?
Și ai fost trimis să mă salvezi?
Ooh, there’s God in every move
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie
The way your hands can’t shake me
Felul în care mâinile tale nu mă pot agita
Soft to the touch like, baby
Moale la atingere ca bebelușul
Ooh, there’s God in every move
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie

Like a choir singing “Hallelujah”
Ca un cor care cântă „Hallelujah”
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah”
oh da, cor cântând „Hallelujah”
Like a choir singing “Hallelujah”
Ca un cor care cântă „Hallelujah”
Hallelujah, hallelujah
Aleluia, haleluja
Choir singing “Hallelujah”
Cântarea corului „Aleluia”
Body’s crashin’ right into you (Oh)
Corpul se prăbușește chiar în tine
Do you feel me?
Mă înțelegi?
Can you feel me?
Poti sa ma simti?
‘Cause I can’t breathe (Oh)
pentru că nu pot respira

Where did you come from, baby?
De unde ai venit, iubito?
And were you sent to save me? (Oh)
Și ai fost trimis să mă salvezi?
Ooh, there’s God in every move
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie
The way your hands can’t shake me
Felul în care mâinile tale nu mă pot agita
Soft to the touch like, baby
Moale la atingere ca bebelușul
Ooh, there’s God in every move (Ooh)
oh, există Dumnezeu în orice mișcare
Ooh, and you’re the living proof (Oh)
oh, și tu ești dovada vie

Like a choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
Ca un cor care cântă „Hallelujah” (Bebeluș, prunc)
Ooh yeah, choir singing “Hallelujah” (Baby, babe)
oh da, cor cântând „Hallelujah” (Bebeluș, prunc)
Like a choir singing “Hallelujah,” (Ooh) “Hallelujah” (Ooh)
Ca un cor care cântă „Hallelujah”, (oh) „Hallelujah”
And you’re the living proof (Oh)
Și tu ești dovada vie