Camila Cabello – Shameless Text Piesne Preklad v Slovensky

Don’t speak, no, don’t try
Nehovor, nie, neskúšaj
It’s been a secret for the longest time
Bolo to tajomstvo najdlhšie
Don’t run (Oh), no, don’t hide
Neutekajte, nie, neskrývajte sa
Been running from it for the longest time
Bežal som z toho najdlhšie

So many mornings I woke up confused
Toľko rán som sa prebudil zmätený
In my dreams, I do anything I want to you
Vo svojich snoch robím čokoľvek, čo chcem
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind
Moje emócie sú pravdivé, vynášajú ma z mojej mysle

Right now, I’m shameless
Práve som bez hanby
Screamin’ my lungs out for ya
Kričím na teba
Not afraid to face it
Neboj sa tomu čeliť
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Show me you’re shameless
Ukáž mi, že si nehanebný
Write it on my neck, why don’t ya?
Napíš mi to na krk, prečo nie?
And I won’t erase it
A nevymažem to
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť

So we’re there, now it’s real
Takže sme tam, teraz je to skutočné
Now that you have me, do you want me still?
Teraz, keď ma máš, chceš ma ešte?
My kisses are history, they go back a long time, uh
Moje bozky sú históriou, siahajú veľmi dlho
And I’m tired of loving somebody that’s not mine, no
A už ma nebaví milovať niekoho, kto nie je môj, nie

So many mornings I woke up confused
Toľko rán som sa prebudil zmätený
In my dreams, I do anything I want to you
Vo svojich snoch robím čokoľvek, čo chcem
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind (Mind)
Moje emócie sú pravdivé, vynášajú ma z mojej mysle

Right now, I’m shameless
Práve som bez hanby
Screamin’ my lungs out for ya
Kričím na teba
Not afraid to face it
Neboj sa tomu čeliť
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Show me you’re shameless
Ukáž mi, že si nehanebný
Write it on my neck, why don’t ya?
Napíš mi to na krk, prečo nie?
And I won’t erase it
A nevymažem to
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť

There’s just inches in between us
Medzi nami sú len centimetre
I want you to give in, I want you to give in
Chcem, aby ste sa vzdali, chcem, aby ste sa vzdali
There is tension in between us
Medzi nami je napätie
I just wanna give in
Chcem sa len vzdať
And I don’t care if I’m forgiven
A je mi jedno, či mi je odpustené

Right now, I’m shameless
Práve som bez hanby
Screamin’ my lungs out for ya
Kričím na teba
Not afraid to face it
Neboj sa tomu čeliť
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
Show me you’re shameless
Ukáž mi, že si nehanebný
Write it on my neck, why don’t ya?
Napíš mi to na krk, prečo nie?
And I won’t erase it
A nevymažem to
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem
I need you more than I want to
Potrebujem viac, ako chcem

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Nie, teraz to nechcem robiť