Camila Cabello – Shameless Text Písně Překlad v Český

Don’t speak, no, don’t try
Nemluv, ne, nezkoušej
It’s been a secret for the longest time
Bylo to tajemství nejdelší dobu
Don’t run (Oh), no, don’t hide
Neběží, ne, neskrývá se
Been running from it for the longest time
Běžel jsem z toho nejdéle

So many mornings I woke up confused
Tolik ráno jsem se probudil zmatený
In my dreams, I do anything I want to you
Ve svých snech dělám cokoli, co chci
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind
Moje emoce jsou pravdivé, vytahují mě z mé mysli

Right now, I’m shameless
Právě teď jsem nehanebný
Screamin’ my lungs out for ya
Křičím pro tebe
Not afraid to face it
Nebojte se tomu čelit
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
Need you more than I want to
Potřebujete víc, než chci
Show me you’re shameless
Ukaž mi, že jsi nestydatá
Write it on my neck, why don’t ya?
Napiš mi to na krk, proč ne?
And I won’t erase it
A nevymažu to
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat

So we’re there, now it’s real
Takže jsme tam, teď je to skutečné
Now that you have me, do you want me still?
Teď, když mě máš, chceš mě pořád?
My kisses are history, they go back a long time, uh
Moje polibky jsou historie, vracejí se dlouho
And I’m tired of loving somebody that’s not mine, no
A už mě nebaví milovat někoho, kdo není můj, ne

So many mornings I woke up confused
Tolik ráno jsem se probudil zmatený
In my dreams, I do anything I want to you
Ve svých snech dělám cokoli, co chci
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind (Mind)
Moje emoce jsou pravdivé, vytahují mě z mé mysli

Right now, I’m shameless
Právě teď jsem nehanebný
Screamin’ my lungs out for ya
Křičím pro tebe
Not afraid to face it
Nebojte se tomu čelit
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
Need you more than I want to
Potřebujete víc, než chci
Show me you’re shameless
Ukaž mi, že jsi nestydatá
Write it on my neck, why don’t ya?
Napiš mi to na krk, proč ne?
And I won’t erase it
A nevymažu to
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat

There’s just inches in between us
Mezi námi jsou jen palce
I want you to give in, I want you to give in
Chci, aby ses vzdal, chci aby ses vzdal
There is tension in between us
Mezi námi je napětí
I just wanna give in
Jen se chci vzdát
And I don’t care if I’m forgiven
A je mi jedno, jestli mi je odpuštěno

Right now, I’m shameless
Právě teď jsem nehanebný
Screamin’ my lungs out for ya
Křičím pro tebe
Not afraid to face it
Nebojte se tomu čelit
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
Need you more than I want to
Potřebujete víc, než chci
Show me you’re shameless
Ukaž mi, že jsi nestydatá
Write it on my neck, why don’t ya?
Napiš mi to na krk, proč ne?
And I won’t erase it
A nevymažu to
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci
I need you more than I want to
Potřebuji tě víc, než chci

No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat
No-oh, uh-uh, don’t wanna do this now
Ne, to teď nechci dělat