Camila Cabello – This Love Songtekst Vertaling in Nederlands

No, no, no
Nee nee nee

Know just how to make me miss ya
Weet precies hoe je me kunt laten missen
When I’m feelin’ sentimental
Wanneer ik me sentimenteel voel
Goin’ in our separate ways
Onze eigen weg gaan
But when I’m back here in the middle
Maar als ik hier middenin ben
Losin’ you I couldn’t face
Ik zou je niet verliezen
But to love you is worse
Maar van je houden is erger
Waitin’ for ya just in case
Ik wacht op je voor het geval dat
One day it doesn’t hurt, nah, nah, nah
Op een dag doet het geen pijn, nee, nee, nee

Said it’s the last time, but nah, nah, nah, nah
Zei dat het de laatste keer was, maar nee, nee, nee
Just like the last time, yeah, nah, nah, nah, nah
Net als de vorige keer, ja, nee, nee, nee
Tired of building up my walls, yeah
Moe van het opbouwen van mijn muren, ja
Just to watch them fall again
Gewoon om ze te zien vallen

So f*ck this love callin’ my name
Dus het kan me niet schelen dat deze liefde mijn naam noemt
Get out of my veins
Ga uit mijn aderen
If you need your space, then just walk away
Als je ruimte nodig hebt, loop dan gewoon weg
You know how to f*ck me up, then make it okay
Je weet hoe je me moet verzinnen en het dan goed kunt maken
I guess that’s just your game, and I’m the one who gets played
Ik denk dat dat gewoon jouw spel is, en ik ben degene die wordt gespeeld
Again, and again, and again, and again
Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw

Maybe you should set me free
Misschien moet je me bevrijden
Maybe I don’t really want you to
Misschien wil ik dat niet echt
Maybe I just wanna be
Misschien wil ik het gewoon zijn
Be the person that you just can’t lose
Wees de persoon die je gewoon niet kunt verliezen
If you’re gonna leave, then go
Als je gaat vertrekken, ga dan
If you need me, let me know
Laat het me weten als je me nodig hebt
Love me or just let me go
Houd van me of laat me gewoon gaan
But no, nah, nah, nah
Maar nee, nee, nee, nee

Said it’s the last time, but nah, nah, nah, nah
Zei dat het de laatste keer was, maar nee, nee, nee
Just like the last time, yeah, nah, nah, nah, nah
Net als de vorige keer, ja, nee, nee, nee
Tired of building up my walls, yeah
Moe van het opbouwen van mijn muren, ja
Just to watch them fall again
Gewoon om ze te zien vallen

So f*ck this love callin’ my name
Dus ik geef niet om deze liefde die mijn naam roept
Get out of my veins
Ga uit mijn aderen
If you need your space, then just walk away
Als je ruimte nodig hebt, loop dan gewoon weg
You know how to f*ck me up, then make it okay
Je weet hoe je me moet verzinnen en het dan goed kunt maken
I guess that’s just your game, and I’m the one who gets played
Ik denk dat dat gewoon jouw spel is, en ik ben degene die wordt gespeeld
Again, and again, and again, and again
Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw

Maybe you should set me free
Misschien moet je me bevrijden
Maybe I don’t really want you to
Misschien wil ik dat niet echt
Maybe I just wanna be
Misschien wil ik het gewoon zijn
Be the person that you just can’t lose
Wees de persoon die je gewoon niet kunt verliezen
No, there I go and fall again
Nee, daar ga ik weer vallen

F*ck this love (Yeah yeah) callin’ my name
Geef niet om deze liefde (ja ja) die mijn naam roept
Get out of my veins (Get out of my veins)
Ga uit mijn aderen (ga uit mijn aderen)
If you need your space, then just walk away
Als je ruimte nodig hebt, loop dan gewoon weg
You know how to f*ck me up, then make it okay
Je weet hoe je me moet verzinnen en het dan goed kunt maken
I guess that’s just your game (That’s just your game)
Ik denk dat dat gewoon jouw spel is (dat is gewoon jouw spel)
And I’m the one who gets played
En ik ben degene die wordt gespeeld
Again, and again, and again, and again, and again
Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw

Ooh, oh, again
oh, oh, nogmaals
Oh, no
Oh nee
Here I go again
Hier ga ik weer