Carrie Underwood – Love Wins dalszöveg fordítás magyarul

A stray bullet and a momma cries
Egy kóbor golyó és egy anya sír
Her baby won’t be coming home tonight
A baba nem fog hazamenni ma este
Sirens screaming down the avenue
Szirénák sikoltoztak az úton

Just another story on the evening news, oh woah
Csak egy újabb történet az esti hírekről
Politics and prejudice
Politika és előítélet
How the hell it’d ever come to this
Hogy a pokolban valaha jön ez
When everybody’s gotta pick a side
Mikor mindenki megkapta az oldalát
It don’t matter if you’re wrong or right
Nem számít, hogy téved vagy nem
No, and so it goes
Nem, és így megy
But I hold onto hope and I won’t let go cause
De tartom a reményt, és nem hagyom el az okot

I, I believe you and me are sisters and brothers
Azt hiszem, te és én testvérek és testvérek
And I, I believe we’re made to be here for each other
És azt hiszem, azért készülünk, hogy itt legyenek egymásért
And we’ll never fall if we walk hand in hand
És soha nem fogunk esni, ha kéz a kézben járunk
Put a world that seems broken together again
Tedd egy olyan világot, amely újra összeomlik
Yeah I, I believe in the end love wins
Igen, hiszek a végén a szerelem nyer

Sometimes it takes a lot of faith
Néha nagyon sok hitre van szükség
To keep believing there will come a day
Annak érdekében, hogy higgyünk, eljön a nap
When the tears and the sadness, the pain and the hate
Amikor a könnyek és a szomorúság, a fájdalom és a gyűlölet
The struggle, this madness, will all fade away, yeah
A harc, ez az őrület mind el fog tűnni, igen

I, I believe you and me are sisters and brothers
Azt hiszem, te és én testvérek és testvérek
And I, I believe we’re made to be here for each other
És azt hiszem, azért készülünk, hogy itt legyenek egymásért
And we’ll never fall if we walk hand in hand
És soha nem fogunk esni, ha kéz a kézben járunk
Put a world that seems broken together again
Tedd egy olyan világot, amely újra összeomlik
Yeah I, I believe in the end love wins
Hiszek benne, hogy végül a szerelem nyer

Love is power, love is a smile
A szeretet hatalom, a szerelem mosoly
Love reaches out, love is the remedy
A szeretet eléri, a szerelem a jogorvoslat
Love is the answer, love’s an open door
A szerelem a válasz, a szerelem nyitott ajtó
Love is the only thing worth fighting for, yeah
A szerelem az egyetlen dolog, amiért érdemes harcolni, igen

I, I believe you and me are sisters and brothers
Azt hiszem, te és én testvérek és testvérek
And I, I believe we’re made to be here for each other
És azt hiszem, azért készülünk, hogy itt legyenek egymásért
And we’ll never fall if we walk hand in hand
És soha nem fogunk esni, ha kéz a kézben járunk
Put a world that seems broken together again
Tedd egy olyan világot, amely újra összeomlik
Yeah I, I believe in the end love wins
Igen, hiszek a végén a szerelem nyer
Oh yeah, love wins
Ó igen, a szerelem nyer

Love will, love can, love still, love wins
A szerelem, a szerelem, a szeretet, a szerelem nyer
Love will, love can, love still, love wins
A szerelem, a szerelem, a szeretet, a szerelem nyer