Carrie Underwood – Love Wins şarkı sözleri türkçe çeviri

A stray bullet and a momma cries
Bir başıboş mermi ve bir anne ağlıyor
Her baby won’t be coming home tonight
Bebeği bu gece eve gelmeyecek
Sirens screaming down the avenue
Sirenler caddede çığlık atıyor

Just another story on the evening news, oh woah
Akşam haberlerinde sadece başka bir hikaye
Politics and prejudice
Siyaset ve önyargı
How the hell it’d ever come to this
Buna nasıl gelecekti?
When everybody’s gotta pick a side
Herkes bir taraf seçtiğinde
It don’t matter if you’re wrong or right
Yanlış veya doğru olmanız önemli değil
No, and so it goes
Hayır, öyle gider
But I hold onto hope and I won’t let go cause
Ama umudumu tutuyorum ve gitmeme izin vermeyeceğim.

I, I believe you and me are sisters and brothers
Sanırım sen ve ben kardeşiz ve kardeşiz
And I, I believe we’re made to be here for each other
Ve sanırım birbirimiz için buradayız.
And we’ll never fall if we walk hand in hand
Ve el ele yürürsem asla düşmeyeceğiz
Put a world that seems broken together again
Tekrar birlikte kırılmış bir dünya koy
Yeah I, I believe in the end love wins
Evet sonunda aşkın kazanacağına inanıyorum

Sometimes it takes a lot of faith
Bazen çok fazla inanç alır
To keep believing there will come a day
İnanmak için bir gün gelecek
When the tears and the sadness, the pain and the hate
Ne zaman gözyaşları ve üzüntü, acı ve nefret
The struggle, this madness, will all fade away, yeah
Mücadele, bu çılgınlık, her şey düzelecek, evet

I, I believe you and me are sisters and brothers
Sanırım sen ve ben kardeşiz ve kardeşiz
And I, I believe we’re made to be here for each other
Ve sanırım birbirimiz için buradayız.
And we’ll never fall if we walk hand in hand
Ve el ele yürürsem asla düşmeyeceğiz
Put a world that seems broken together again
Tekrar birlikte kırılmış bir dünya koy
Yeah I, I believe in the end love wins
Sonuna inanıyorum galibiyet kazanır

Love is power, love is a smile
Aşk güçtür, aşk bir gülümsemedir
Love reaches out, love is the remedy
Aşk uzanır, aşk çaredir
Love is the answer, love’s an open door
Aşk cevaptır, aşk açık bir kapıdır
Love is the only thing worth fighting for, yeah
Aşk, savaşmaya değer tek şey, evet

I, I believe you and me are sisters and brothers
Sanırım sen ve ben kardeşiz ve kardeşiz
And I, I believe we’re made to be here for each other
Ve sanırım birbirimiz için buradayız.
And we’ll never fall if we walk hand in hand
Ve el ele yürürsem asla düşmeyeceğiz
Put a world that seems broken together again
Tekrar birlikte kırılmış bir dünya koy
Yeah I, I believe in the end love wins
Evet sonunda aşkın kazanacağına inanıyorum
Oh yeah, love wins
Oh evet, aşk kazanır

Love will, love can, love still, love wins
Aşk olacak, aşk olabilir, hala seviyorum, aşk kazanır
Love will, love can, love still, love wins
Aşk olacak, aşk olabilir, hala seviyorum, aşk kazanır