Carrie Underwood – Love Wins Songtekst Vertaling Nederlands

A stray bullet and a momma cries
Een verdwaalde kogel en een moeder huilt
Her baby won’t be coming home tonight
Haar baby zal vanavond niet thuiskomen
Sirens screaming down the avenue
Sirenes schreeuwden de straat af

Just another story on the evening news, oh woah
Gewoon een ander verhaal over het avondnieuws
Politics and prejudice
Politiek en vooroordelen
How the hell it’d ever come to this
Hoe zou dit ooit in vredesnaam kunnen gebeuren
When everybody’s gotta pick a side
Wanneer iedereen een kant mag kiezen
It don’t matter if you’re wrong or right
Het maakt niet uit of je ongelijk hebt of juist
No, and so it goes
Nee, en zo gaat het
But I hold onto hope and I won’t let go cause
Maar ik houd vast aan hoop en ik laat het niet los

I, I believe you and me are sisters and brothers
Ik geloof dat jij en ik zussen en broers zijn
And I, I believe we’re made to be here for each other
En ik geloof dat we hier zijn voor elkaar
And we’ll never fall if we walk hand in hand
En we zullen nooit vallen als we hand in hand wandelen
Put a world that seems broken together again
Zet een wereld die opnieuw samen gebroken lijkt
Yeah I, I believe in the end love wins
Ja, ik geloof dat liefde uiteindelijk wint

Sometimes it takes a lot of faith
Soms is er veel vertrouwen voor nodig
To keep believing there will come a day
Om te blijven geloven dat er een dag zal komen
When the tears and the sadness, the pain and the hate
Wanneer de tranen en het verdriet, de pijn en de haat
The struggle, this madness, will all fade away, yeah
De strijd, deze waanzin zal allemaal vervagen, ja

I, I believe you and me are sisters and brothers
Ik geloof dat jij en ik zussen en broers zijn
And I, I believe we’re made to be here for each other
En ik geloof dat we hier zijn voor elkaar
And we’ll never fall if we walk hand in hand
En we zullen nooit vallen als we hand in hand wandelen
Put a world that seems broken together again
Zet een wereld die opnieuw samen gebroken lijkt
Yeah I, I believe in the end love wins
Ik geloof dat liefde uiteindelijk wint

Love is power, love is a smile
Liefde is macht, liefde is een glimlach
Love reaches out, love is the remedy
De liefde strekt zich uit, liefde is de remedie
Love is the answer, love’s an open door
Liefde is het antwoord, liefde is een open deur
Love is the only thing worth fighting for, yeah
Liefde is het enige waar je voor moet vechten, ja

I, I believe you and me are sisters and brothers
Ik geloof dat jij en ik zussen en broers zijn
And I, I believe we’re made to be here for each other
En ik geloof dat we hier zijn voor elkaar
And we’ll never fall if we walk hand in hand
En we zullen nooit vallen als we hand in hand wandelen
Put a world that seems broken together again
Zet een wereld die opnieuw samen gebroken lijkt
Yeah I, I believe in the end love wins
Ja, ik geloof dat liefde uiteindelijk wint
Oh yeah, love wins
Oh ja, liefde wint

Love will, love can, love still, love wins
Liefde zal, liefde kan, liefde nog steeds, liefde wint
Love will, love can, love still, love wins
Liefde zal, liefde kan, liefde nog steeds, liefde wint

Published
Categorized as Dutch