Carrie Underwood – Love Wins Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

A stray bullet and a momma cries
Zabłąkana kula i matka płaczą
Her baby won’t be coming home tonight
Jej dziecko nie wróci dziś wieczorem do domu
Sirens screaming down the avenue
Syreny krzyczące w dół alei

Just another story on the evening news, oh woah
Kolejna opowieść o wieczornych wiadomościach
Politics and prejudice
Polityka i uprzedzenia
How the hell it’d ever come to this
Jak do diabła, kiedykolwiek do tego dojdzie
When everybody’s gotta pick a side
Kiedy każdy musi wybrać stronę
It don’t matter if you’re wrong or right
Nie ma znaczenia, czy jesteś w błędzie, czy w porządku
No, and so it goes
Nie, i tak to idzie
But I hold onto hope and I won’t let go cause
Ale trzymam się nadziei i nie puszczę przyczyny

I, I believe you and me are sisters and brothers
Wierzę, że ty i ja jesteśmy siostrami i braćmi
And I, I believe we’re made to be here for each other
I wierzę, że jesteśmy stworzeni, aby być tutaj dla siebie nawzajem
And we’ll never fall if we walk hand in hand
I nigdy nie upadniemy, jeśli będziemy szli ręka w rękę
Put a world that seems broken together again
Umieść świat, który wydaje się znów zepsuty
Yeah I, I believe in the end love wins
Tak, wierzę, że w końcu miłość wygrywa

Sometimes it takes a lot of faith
Czasami wymaga to dużo wiary
To keep believing there will come a day
Aby wierzyć, nadejdzie dzień
When the tears and the sadness, the pain and the hate
Kiedy łzy i smutek, ból i nienawiść
The struggle, this madness, will all fade away, yeah
Walka, to szaleństwo, wszystko zniknie, tak

I, I believe you and me are sisters and brothers
Wierzę, że ty i ja jesteśmy siostrami i braćmi
And I, I believe we’re made to be here for each other
I wierzę, że jesteśmy stworzeni, aby być tutaj dla siebie nawzajem
And we’ll never fall if we walk hand in hand
I nigdy nie upadniemy, jeśli będziemy szli ręka w rękę
Put a world that seems broken together again
Umieść świat, który wydaje się znów zepsuty
Yeah I, I believe in the end love wins
Wierzę, że miłość końca wygrywa

Love is power, love is a smile
Miłość jest mocą, miłość jest uśmiechem
Love reaches out, love is the remedy
Miłość sięga, miłość jest lekarstwem
Love is the answer, love’s an open door
Miłość jest odpowiedzią, miłość jest otwartymi drzwiami
Love is the only thing worth fighting for, yeah
Miłość jest jedyną rzeczą, o którą warto walczyć, tak

I, I believe you and me are sisters and brothers
Wierzę, że ty i ja jesteśmy siostrami i braćmi
And I, I believe we’re made to be here for each other
I wierzę, że jesteśmy stworzeni, aby być tutaj dla siebie nawzajem
And we’ll never fall if we walk hand in hand
I nigdy nie upadniemy, jeśli będziemy szli ręka w rękę
Put a world that seems broken together again
Umieść świat, który wydaje się znów zepsuty
Yeah I, I believe in the end love wins
Tak, wierzę, że w końcu miłość wygrywa
Oh yeah, love wins
O tak, miłość wygrywa

Love will, love can, love still, love wins
Miłość będzie, miłość może, miłość nadal, miłość wygrywa
Love will, love can, love still, love wins
Miłość będzie, miłość może, miłość nadal, miłość wygrywa

Published
Categorized as Polish