Charli XCX – Warm dalszöveg fordítás magyarul

You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?
You gotta tell me the reason (No, no)
El kell mondania az okot (nem, nem)
Why you won’t open up
Miért nem fogsz kinyitni?
Now I’ma send you to heaven
Most küldök a mennybe
Tequila on your tongue
Tequila a nyelvén
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?

Tell me the reason (Yeah)
Mondja meg az okot (igen)
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why you won’t open up
Miért nem fogsz kinyitni?
Now I’ma send you to heaven
Most küldök a mennybe
Tequila on your tongue
Igyál a nyelvén
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?

Why, why, why?
Miért, miért, miért?
Don’t you lie
Ne hazudj
What do you want?
Mit akarsz?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Beleszeret, kockáztasson mindent

Tell me what you want
Mondd meg mit akarsz
‘Cause I know that you’re lonely on your own
mert tudom, hogy magányos vagy
We’re out in L.A. for a month
egy hónapig nincsenek L.A.-ban
I don’t think I can hide my emotions no, no more (Uh-huh)
Nem hiszem, hogy elrejtem az érzelmeimet
At late night say you want me, say you’re selfish
Késő este mondja, hogy akar engem, mondja, hogy önző
Think about my body, then two-time
Gondolj csak a testemre, majd kétszer
Say you want her? Do you want her?
Mondd, hogy akarod? Akarsz?
Doesn’t do it like me, no
Nem úgy, mint én, nem
So hot, burn the place down
Olyan meleg, égesse le a helyet
Give you what you need
Adja meg, amire szüksége van

So you gotta tell me the reason
Tehát el kell mondania az okát
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why you won’t open up
Miért nem fogsz kinyitni?
Now I’ma send you to heaven
Most küldök a mennybe
Tequila on your tongue
Tequila a nyelvén
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?
(Why we can’t fall in love)
(Miért nem tudunk beleszeretni)

Why, why, why?
Miért, miért, miért?
Don’t you lie
Ne hazudj
What do you want?
Mit akarsz?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Beleszeret, kockáztasson mindent

Make me wanna fall in love
Engedj meg, hogy szerelmes legyek
Baby, make mistakes
Kicsim, hibázj
Hit me with a champagne kiss
Üss egy pezsgő csókkal
And now I’m not thinkin’ straight
És most nem gondolok egyenesen
Look at the skyline high
Nézd magasra a láthatáron
I look up, I wish I saw your face
Felnézem, bárcsak látnám az arcod
I wanna fall in love
szerelmes akarok lenni
Jump in the deep end
Ugrás a mély végbe
‘Cause deep down, you’re d-dying
mert mélyen meghalsz
Tell me you’re kinda nervous
Mondd, hogy ideges vagy
Tell me you feel the same
Mondja meg, hogy ugyanazt érzed
I wish it was more than surface
Bárcsak nem csak felszíni lenne
I wish I could feel nothing
Bárcsak semmit sem éreznék
Come give me everything
Gyere, adj nekem mindent
Burn down and go again
Égj és menj újra

So you gotta tell me the reason
Tehát el kell mondania az okát
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why you won’t open up
Miért nem fogsz kinyitni?
Now I’ma send you to heaven
Most küldök a mennybe
Tequila on your tongue
Tequila a nyelvén
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Why we can’t fall in love
Miért nem tudunk beleszeretni?

Ooh, baby
Oh bébi
Why, why, why
Miért, miért, miért?
Tell me, tell me, tell me the reason
Mondd el, mondd el, mondd meg az okot
Know you lie, what do you want
Tudod, hogy hazudsz, mit akarsz
Tell me, tell me, tell me the reason
Mondd el, mondd el, mondd meg az okot
Fall in love, risk it all, ooh, ooh
Beleszeret, kockáztasson mindent
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
ó, ó, ó, ó, ó, ó
Tell me the reason
Mondja meg az okát
You gotta tell me the reason
El kell mondania az okot
Tell me the reason
Mondja meg az okát
Tell me the reason
Mondja meg az okát
Tell me the reason
Mondja meg az okát