Charli XCX – Warm Songtekst Vertaling in Nederlands

You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden
You gotta tell me the reason (No, no)
Je moet me de reden vertellen (Nee, Nee)
Why you won’t open up
Waarom je niet open gaat
Now I’ma send you to heaven
Nu zal ik je naar de hemel sturen
Tequila on your tongue
Tequila op je tong
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden

Tell me the reason (Yeah)
Vertel me de reden (ja)
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why you won’t open up
Waarom je niet open gaat
Now I’ma send you to heaven
Nu zal ik je naar de hemel sturen
Tequila on your tongue
Drink op je tong
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden

Why, why, why?
Waarom, waarom, waarom?
Don’t you lie
Lieg niet
What do you want?
Wat wil je?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Word verliefd, riskeer het allemaal

Tell me what you want
Vertel me wat je wilt
‘Cause I know that you’re lonely on your own
omdat ik weet dat je alleen bent
We’re out in L.A. for a month
we zijn een maand in L.A.
I don’t think I can hide my emotions no, no more (Uh-huh)
Ik denk niet dat ik mijn emoties kan verbergen, nee, niet meer
At late night say you want me, say you’re selfish
Zeg ‘s avonds laat dat je me wilt, zeg dat je egoïstisch bent
Think about my body, then two-time
Denk aan mijn lichaam en dan twee keer
Say you want her? Do you want her?
Zeg dat je haar wilt? Wil je haar?
Doesn’t do it like me, no
Doet het niet zoals ik, nee
So hot, burn the place down
Zo heet, verbrand de plek
Give you what you need
Geef je wat je nodig hebt

So you gotta tell me the reason
Dus je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why you won’t open up
Waarom je niet open gaat
Now I’ma send you to heaven
Nu zal ik je naar de hemel sturen
Tequila on your tongue
Tequila op je tong
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden
(Why we can’t fall in love)
(Waarom we niet verliefd kunnen worden)

Why, why, why?
Waarom, waarom, waarom?
Don’t you lie
Lieg niet
What do you want?
Wat wil je?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Word verliefd, riskeer het allemaal

Make me wanna fall in love
Laat me verliefd worden
Baby, make mistakes
Schat, maak fouten
Hit me with a champagne kiss
Raak me met een champagnekus
And now I’m not thinkin’ straight
En nu denk ik niet meer helder
Look at the skyline high
Kijk naar de skyline hoog
I look up, I wish I saw your face
Ik kijk omhoog, ik wou dat ik je gezicht zag
I wanna fall in love
ik wil verliefd worden
Jump in the deep end
Spring in het diepe
‘Cause deep down, you’re d-dying
want diep van binnen sterf je
Tell me you’re kinda nervous
Zeg me dat je een beetje nerveus bent
Tell me you feel the same
Zeg me dat je hetzelfde voelt
I wish it was more than surface
Ik wou dat het meer was dan oppervlakkig
I wish I could feel nothing
Ik wou dat ik niets kon voelen
Come give me everything
Kom me alles geven
Burn down and go again
Branden en opnieuw gaan

So you gotta tell me the reason
Dus je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why you won’t open up
Waarom je niet open gaat
Now I’ma send you to heaven
Nu zal ik je naar de hemel sturen
Tequila on your tongue
Tequila op je tong
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Why we can’t fall in love
Waarom we niet verliefd kunnen worden

Ooh, baby
Oh baby
Why, why, why
Waarom, waarom, waarom
Tell me, tell me, tell me the reason
Vertel me, vertel me, vertel me de reden
Know you lie, what do you want
Weet dat je liegt, wat wil je
Tell me, tell me, tell me the reason
Vertel me, vertel me, vertel me de reden
Fall in love, risk it all, ooh, ooh
Word verliefd, riskeer het allemaal
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh Oh oh oh oh
Tell me the reason
Vertel me de reden
You gotta tell me the reason
Je moet me de reden vertellen
Tell me the reason
Vertel me de reden
Tell me the reason
Vertel me de reden
Tell me the reason
Vertel me de reden