Charli XCX – Warm Versuri Traduse în Română

You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti
You gotta tell me the reason (No, no)
Trebuie să-mi spuneți motivul (nu, nu)
Why you won’t open up
De ce nu te vei deschide
Now I’ma send you to heaven
Acum te voi trimite în ceruri
Tequila on your tongue
Tequila pe limba ta
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti

Tell me the reason (Yeah)
Spune-mi motivul (da)
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why you won’t open up
De ce nu te vei deschide
Now I’ma send you to heaven
Acum te voi trimite în ceruri
Tequila on your tongue
Bea pe limba ta
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti

Why, why, why?
De ce de ce de ce?
Don’t you lie
Nu minți
What do you want?
Ce vrei?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Îndrăgostește-te, riscă totul

Tell me what you want
Spune-mi ce vrei
‘Cause I know that you’re lonely on your own
pentru că știu că sunteți singuri singuri
We’re out in L.A. for a month
suntem în L.A. de o lună
I don’t think I can hide my emotions no, no more (Uh-huh)
Nu cred că îmi pot ascunde emoțiile, nu mai mult
At late night say you want me, say you’re selfish
Noaptea târziu spune că mă vrei, spune că ești egoist
Think about my body, then two-time
Gândește-te la corpul meu, apoi la două ori
Say you want her? Do you want her?
Spune că o vrei? O vrei?
Doesn’t do it like me, no
Nu-mi place ca mine, nu
So hot, burn the place down
Atât de fierbinte, arde locul în jos
Give you what you need
Dă-ți ce ai nevoie

So you gotta tell me the reason
Deci trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why you won’t open up
De ce nu te vei deschide
Now I’ma send you to heaven
Acum te voi trimite în ceruri
Tequila on your tongue
Tequila pe limba ta
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti
(Why we can’t fall in love)
(De ce nu ne putem îndrăgosti)

Why, why, why?
De ce de ce de ce?
Don’t you lie
Nu minți
What do you want?
Ce vrei?
Fall in love, uh-huh, risk it all
Îndrăgostește-te, riscă totul

Make me wanna fall in love
Fă-mă să vreau să mă îndrăgostesc
Baby, make mistakes
Copilule, gresesti
Hit me with a champagne kiss
Loveste-ma cu un sarut de sampanie
And now I’m not thinkin’ straight
Și acum nu mă gândesc drept
Look at the skyline high
Uită-te la orizont
I look up, I wish I saw your face
Mă uit în sus, aș vrea să-ți văd fața
I wanna fall in love
vreau sa ma indragostesc
Jump in the deep end
Sari în capătul adânc
‘Cause deep down, you’re d-dying
pentru că în adâncime, mori
Tell me you’re kinda nervous
Spune-mi că ești cam nervos
Tell me you feel the same
Spune-mi că simți la fel
I wish it was more than surface
Mi-aș dori să fie mai mult decât suprafață
I wish I could feel nothing
Mi-aș dori să nu simt nimic
Come give me everything
Vino să-mi dai totul
Burn down and go again
Arde și pleacă din nou

So you gotta tell me the reason
Deci trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why you won’t open up
De ce nu te vei deschide
Now I’ma send you to heaven
Acum te voi trimite în ceruri
Tequila on your tongue
Tequila pe limba ta
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Why we can’t fall in love
De ce nu ne putem îndrăgosti

Ooh, baby
Oh copil
Why, why, why
De ce de ce de ce
Tell me, tell me, tell me the reason
Spune-mi, spune-mi, spune-mi motivul
Know you lie, what do you want
Știi că minți, ce vrei
Tell me, tell me, tell me the reason
Spune-mi, spune-mi, spune-mi motivul
Fall in love, risk it all, ooh, ooh
Îndrăgostește-te, riscă totul
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
oh, oh, oh, oh, oh
Tell me the reason
Spune-mi motivul
You gotta tell me the reason
Trebuie să-mi spuneți motivul
Tell me the reason
Spune-mi motivul
Tell me the reason
Spune-mi motivul
Tell me the reason
Spune-mi motivul