Charlie Puth – Cheating on You dalszöveg fordítás magyarul

It started with a kiss
Csókkal kezdődött
On your mama’s couch
Anyád kanapén
2012 was nothing serious
2012 nem volt semmi komoly
And then we caught the feels
Aztán elkaptuk az érzéseket
It got really real
Nagyon valódi volt
Too good to be true
Túl szép, hogy igaz legyen
I guess I thought you was, yeah
Azt hiszem, azt hittem, igen

Why did I run away, run away, run away?
Miért menekültem el, elmenekültem, elmenekültem?
Oh, your love was everything, everything, everything
Ó, a szeretet minden volt, minden, minden
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late
Tudom, hogy késő, késő, késő
But can I still be on my way, on my way? Yeah
De továbbra is útban vagyok, úton vagyok? Igen

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Tudom, hogy búcsút mondtam, és bébi, te is mondtad
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged
I thought that I’d be better when I found someone new
Arra gondoltam, hogy jobb leszek, ha új valakit találok
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged

Baby, no, oh, cheating on you
Kicsim, nem, ó, csaltok téged
Baby, no
Baba, nem
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged

Thought I could get you back any time of day
Gondoltam, hogy bármikor visszahozhatlak téged
Shouldn’t have been so cocky
Nem kellett volna annyira kacsintó
Shouldn’t have did you wrong (Woah)
Nem kellett volna tévedned
And now I miss you bad, really, really bad
És most nagyon hiányzol, nagyon-nagyon rosszul
Guess you don’t know what you got until it’s gone
Gondolod, nem tudod, mit kaptál, amíg el nem múlik

Why did I run away, run away, run away? (Run away)
Miért menekültem el, elmenekültem, elmenekültem? (Elfutni)
Oh, your love was everything, everything, everything (Everything)
Ó, a szereteted minden volt, minden, minden (minden)
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late (Gettin’ late)
Tudom, hogy késő, késő, késő (késő)
But can I still be on my way, on my way? Yeah
De továbbra is útban vagyok, úton vagyok? Igen

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Tudom, hogy búcsút mondtam, és bébi, te is mondtad
(You said it too, baby)
(Te is mondtad, bébi)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged
(Cheating on you)
(Megcsalni téged)
I thought that I’d be better when I found someone new (Ooh)
Arra gondoltam, hogy jobb leszek, ha új valakit találok
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged

Baby, no, oh, cheating on you
Kicsim, nem, ó, csaltok téged
Baby, no
Baba, nem
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged

Baby, no
Baba, nem
There ain’t no lips like your lips
Nincs olyan ajkak, mint az ajkád
And nobody else feels like this
És senki más nem érzi ezt
There’s no moving on, I’ll admit
Nincs mozgás, bevallom
If you go away, yeah
Ha elmész, igen

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Tudom, hogy búcsút mondtam, és bébi, te is mondtad
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged
(Cheating on you)
(Megcsalni téged)
I thought that I’d be better when I found someone new
Arra gondoltam, hogy jobb leszek, ha új valakit találok
(Found someone new)
(Talált valakit új)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged
(Believe it, baby)
(Hidd el, bébi)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
De amikor megérinti a testét, úgy érzem, csaltok téged

I said goodbye
elköszöntem
And you said goodbye
És viszlát