Charlie Puth – Cheating on You Songtekst Vertaling in Nederlands

It started with a kiss
Het begon met een kus
On your mama’s couch
Op de bank van je moeder
2012 was nothing serious
2012 was niets ernstigs
And then we caught the feels
En toen vingen we de gevoelens
It got really real
Het werd echt echt
Too good to be true
Te goed om waar te zijn
I guess I thought you was, yeah
Ik denk dat ik dacht dat je dat was, ja

Why did I run away, run away, run away?
Waarom ben ik weggelopen, weggelopen, weggelopen?
Oh, your love was everything, everything, everything
Oh, je liefde was alles, alles, alles
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late
Ik weet dat het laat wordt, laat wordt, laat wordt
But can I still be on my way, on my way? Yeah
Maar kan ik nog steeds onderweg zijn, onderweg? Ja

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Ik weet dat ik afscheid heb genomen en, schat, jij hebt het ook gezegd
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg
I thought that I’d be better when I found someone new
Ik dacht dat ik beter zou zijn als ik iemand nieuw zou vinden
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg

Baby, no, oh, cheating on you
Schatje, nee, oh, ik bedrieg je
Baby, no
Baby, nee
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg

Thought I could get you back any time of day
Ik dacht dat ik je op elk moment van de dag terug kon krijgen
Shouldn’t have been so cocky
Had niet zo eigenwijs moeten zijn
Shouldn’t have did you wrong (Woah)
Had je niet verkeerd moeten doen
And now I miss you bad, really, really bad
En nu mis ik je erg, heel, heel erg
Guess you don’t know what you got until it’s gone
Ik denk dat je niet weet wat je hebt tot het weg is

Why did I run away, run away, run away? (Run away)
Waarom ben ik weggelopen, weggelopen, weggelopen? (Ren weg)
Oh, your love was everything, everything, everything (Everything)
Oh, je liefde was alles, alles, alles (alles)
I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late (Gettin’ late)
Ik weet dat het laat wordt, laat wordt, laat wordt (laat wordt)
But can I still be on my way, on my way? Yeah
Maar kan ik nog steeds onderweg zijn, onderweg? Ja

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Ik weet dat ik afscheid heb genomen en, schat, jij hebt het ook gezegd
(You said it too, baby)
(Je zei het ook, schat)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg
(Cheating on you)
(Bedriegt je)
I thought that I’d be better when I found someone new (Ooh)
Ik dacht dat ik beter zou zijn als ik iemand nieuw zou vinden
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg

Baby, no, oh, cheating on you
Schatje, nee, oh, ik bedrieg je
Baby, no
Baby, nee
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg

Baby, no
Baby, nee
There ain’t no lips like your lips
Er zijn geen lippen zoals jouw lippen
And nobody else feels like this
En niemand anders voelt zo
There’s no moving on, I’ll admit
Ik kan niet toegeven dat ik verder ga
If you go away, yeah
Als je weggaat, ja

I know I said goodbye and, baby, you said it too
Ik weet dat ik afscheid heb genomen en, schat, jij hebt het ook gezegd
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg
(Cheating on you)
(Bedriegt je)
I thought that I’d be better when I found someone new
Ik dacht dat ik beter zou zijn als ik iemand nieuw zou vinden
(Found someone new)
(Iemand nieuw gevonden)
But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg
(Believe it, baby)
(Geloof het, schat)

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you
Maar als ik haar lichaam aanraak, heb ik het gevoel dat ik je bedrieg

I said goodbye
ik zei doei
And you said goodbye
En je nam afscheid