Charlie Puth – Girlfriend Songtekst Vertaling Nederlands

Girlfriend Songtekst Vertaling

Yeah
Ja

Tired of this conversation
Moe van dit gesprek
We didn’t come all this way
We zijn niet helemaal hierheen gekomen
To touch a little, kiss a little
Om een ​​beetje aan te raken, kus een beetje
All night long
De hele nacht
You wanna hear me say it
Je wilt me ​​het horen zeggen
I know I kept you waitin’
Ik weet dat ik je heb laten wachten
Just a little, just a little
Een klein beetje, een klein beetje
All night long
De hele nacht

Can’t stop
Kan niet stoppen
‘Til you’re lyin’ right here next to me
totdat je hier naast me ligt
I should stop
Ik moet stoppen
But I think I’ll do it anyway
Maar ik denk dat ik het toch zal doen

Baby, would you ever want to be my girlfriend?
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
I don’t wanna play no games
Ik wil geen spelletjes spelen
This is more than just a phase
Dit is meer dan alleen een fase
Baby, would you ever want to be my girlfriend?
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
If you want it, let me know
Laat het me weten als je het wilt
We could make this official
We kunnen dit officieel maken

Don’t we look perfect, baby?
Zien we er niet perfect uit, schat?
Let’s take this further, baby
Laten we dit verder brengen, schat
Just a little, just a little
Een klein beetje, een klein beetje
All night long
De hele nacht
If I was your boyfriend, I
Als ik je vriendje was
I’d be givin’ you all my time
Ik zou je al mijn tijd geven
Not just a little, just a little
Niet een klein beetje, maar een klein beetje
All night long
De hele nacht

Can’t stop
Ik kan niet stoppen
‘Til you’re lyin’ right here next to me
totdat je hier naast me ligt
I should stop (Oh)
Ik moet stoppen
But I think I’ll do it anyway
Maar ik denk dat ik het toch zal doen

Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
I don’t wanna play no games (No games)
Ik wil geen spelletjes spelen
This is more than just a phase
Dit is meer dan alleen een fase
Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
If you want it, let me know (Me know)
Laat het me weten als je het wilt
We could make this official (For sure)
We kunnen dit officieel maken (zeker)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)
Wacht even, je maakt me gek
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)
Wacht even, je maakt me gek
My girlfriend
Mijn vriendin
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)
Wacht even, je maakt me gek
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)
Wacht even, je maakt me gek
My girlfriend
Mijn vriendin

I can’t stop, woah
Ik kan niet stoppen
Know I should stop
Weet dat ik moet stoppen
But I had to do it anyway, I had to do it anyway
Maar ik moest het hoe dan ook doen, ik moest het toch doen
I had to do it anyway, I had to do it anyway
Ik moest het hoe dan ook doen, ik moest het toch doen

Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
I don’t wanna play no games (No games)
Ik wil geen spelletjes spelen
This is more than just a phase (Yeah)
Dit is meer dan alleen een fase (ja)
Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)
Schatje, zou je ooit mijn vriendin willen zijn?
If you want it, let me know (Me know)
Laat het me weten als je het wilt
We could make this official (Oh yeah)
We kunnen dit officieel maken (Oh ja)

Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)
Wacht even, je maakt me gek
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)
Wacht even, je maakt me gek
If you were my girlfriend (I’m ready to do this thing, yeah)
Als je mijn vriendin was (ik ben klaar om dit te doen, ja)
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)
Wacht even, je maakt me gek
Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)
Wacht even, je maakt me gek
My girlfriend (Yeah)
Mijn vriendin (ja)

Published
Categorized as Dutch