Charlie Puth – I Warned Myself dalszöveg fordítás magyarul

I warned myself that I shouldn’t play with fire
Figyelmeztettem magam, hogy ne játsszak tűzzel
But I can tell that I’ll do it one more time
De elmondhatom, hogy még egyszer megcsinálom
Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)
Ne bízz bennem, ez nem káros az egészségre
You messed with my heart, now you’re the reason why
A szívemmel játszottál, most te vagy az oka

Do you remember when you told me I don’t have to worry?
Emlékszel, amikor azt mondta, hogy nem kell aggódnom?
“He’s overseas, out on his tour, he’ll be okay without me”
“Külföldön van, túráján, rendben lesz, nélkülem”
You said you had nothing to hide, that you left him long ago
Azt mondtad, hogy nincs mit rejteni, hogy régen elhagytad őt
I shoulda known that was a lie
Tudtam, hogy hazugság volt

I warned myself that I shouldn’t play with fire
Figyelmeztettem magam, hogy ne játsszak tűzzel
But I can tell that I’ll do it one more time
De elmondhatom, hogy még egyszer megcsinálom
Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)
Ne bízz bennem, ez nem káros az egészségre
You messed with my heart, now you’re the reason why
Összezavarodott a szívemmel, most te vagy az oka
I warned myself that I shouldn’t play with fire
Figyelmeztettem magam, hogy ne játsszak tűzzel
But I can tell that I’ll do it one more time
De elmondhatom, hogy még egyszer megcsinálom
Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)
Ne bízz bennem, ez nem káros az egészségre
You messed with my heart, now you’re the reason why
Összezavarodott a szívemmel, most te vagy az oka

Do you remember when you said, “Do not tell anybody
Emlékszel, amikor azt mondta: “Ne mondd senkinek
‘Cause if ya do, I’ll be the first to put my hands around your throat”?
mert ha megteszed, én leszek az első, aki a torkán fogja a kezem “?
If you had nothing to hide, why is no one s’posed to know?
Ha nem volt mit rejteni, akkor miért nem szabad tudni?
I shoulda know that was a lie
Tudtam, hogy hazugság volt

I (I) warned myself (Warned myself) that I shouldn’t play with fire (Oh no)
Figyelmeztettem magam, hogy ne játsszak tűzzel
But I can tell (I know) that I’ll do it one more time
De meg tudom mondani (tudom), hogy még egyszer megcsinálom
Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)
Ne bízz bennem, ez nem káros az egészségemre
You messed with my heart, now you’re the reason why
Összezavarodott a szívemmel, most te vagy az oka
I warned myself (Warned myself) that I shouldn’t play with fire
Figyelmeztettem magam, hogy ne játsszak tűzzel
But I can tell (I can tell) that I’ll do it one more time
De meg tudom mondani (meg tudom mondani), hogy még egyszer megcsinálom
Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)
Ne bízz bennem, ez nem káros az egészségemre
You messed with my heart, now you’re the reason why
Összezavarodott a szívemmel, most te vagy az oka

The reason why
Az ok, amiért