Charlie Puth – Mother dalszöveg fordítás magyarul

He’s such a nice boy, so well-mannered
Olyan kedves fiú, olyan ügyes
He’s so much better than the last one you brought around
Ő sokkal jobb, mint az utoljára, amit hozott
Please and thank you, everything matters
Kérem és köszönöm, minden számít
I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
Biztosítani fogom, hogy tudja, hogy én vagyok a legjobb, amit talált

The moment she walks out that door
Abban a pillanatban, amikor kiment
I’m not pretending anymore
Befejezem a színlelést

If your mother knew all of the things that we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew all the things we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Ha anyád tudta, olyan távol tartana engem tőled
If your mother knew all the things we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk

Sneak out the window, pass over pillows
Kifújjunk az ablakon, menjünk át a párnákon
I’ll be waiting in the car right around the block
Várni fogok a kocsiban
Back of the Benzo (Back of the Benzo)
Az autó hátsó részén
More than a friend zone (More than a friend zone)
Több, mint egy baráti körzet
We’ve been hiding since the time they forgot to knock
mióta elrejtünk, mióta elfelejtették kopogtatni

The moment she walks out that door (She walks out the door)
Abban a pillanatban, amikor kiment
I’m not pretending anymore
Befejezem a színlelést

If your mother knew all of the things that we do (Yeah)
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew (If your mother)
Ha anyád tudta
All the things we do (All that we do)
Mindent, amit csinálunk
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Ha anyád tudta, olyan távol tartana engem tőled
If your mother knew (Oh) all the things we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk

Next time that she sees me
Amikor legközelebb meglát
She gon’ act like she don’t know me
Úgy fog viselkedni, mintha nem ismersz engem
‘Cause she knows all of the story
mert ő ismeri az összes történetet
Now your daddy wants to kill me (Ah)
Apád most meg akar ölni
Next time that she sees me
Legközelebb, amikor meglát
She gon’ act like she don’t know me
Úgy fog viselkedni, mintha nem ismersz engem
‘Cause she knows all of the story
mert ő ismeri az összes történetet
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
Apád most meg akar ölni
If your mother only knew (Ooh)
Ha anyád csak tudná

The moment she walks out that door
Abban a pillanatban, amikor kiment
I’m not pretending anymore
Befejezem a színlelést

If your mother knew all of the things that we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew all the things we do (We do)
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Ha anyád tudta, olyan távol tartana engem tőled
If your mother knew all the things we do (From you, oh)
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk (tőled, ó)

Next time that she sees me (Hey)
Legközelebb, amikor meglát
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
Úgy fog viselkedni, mintha nem ismersz engem
‘Cause she knows all of the story
mert ő ismeri az összes történetet
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Apád most meg akar ölni (igen)
Next time that she sees me
Legközelebb, amikor meglát
She gon’ act like she don’t know me
Úgy fog viselkedni, mintha nem ismersz engem
‘Cause she knows all of the story
mert ő ismeri az összes történetet
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Apád most meg akar ölni (igen)

If your mother knew all the things we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew all the things we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk
If your mother knew all of the things that we do
Ha anyád tudna mindent, amit csinálunk