Charlie Puth – Mother Songtekst Vertaling in Nederlands

He’s such a nice boy, so well-mannered
Hij is zo’n aardige jongen, zo welgemanierd
He’s so much better than the last one you brought around
Hij is zoveel beter dan de laatste die je hebt meegenomen
Please and thank you, everything matters
Alsjeblieft en bedankt, alles is belangrijk
I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
Ik ga ervoor zorgen dat ze weet dat ik de beste ben die ze heeft gevonden

The moment she walks out that door
Het moment dat ze naar buiten loopt
I’m not pretending anymore
Ik stop met doen alsof

If your mother knew all of the things that we do
Als je moeder alle dingen wist die we doen
If your mother knew all the things we do
Als je moeder alles wist wat we doen
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Als je moeder het wist, zou ze me zo ver van je houden
If your mother knew all the things we do
Als je moeder alles wist wat we doen

Sneak out the window, pass over pillows
Sluip uit het raam, ga over kussens
I’ll be waiting in the car right around the block
Ik zal in de auto wachten
Back of the Benzo (Back of the Benzo)
Achterin de auto
More than a friend zone (More than a friend zone)
Meer dan een vriendenzone
We’ve been hiding since the time they forgot to knock
we hebben ons verstopt sinds ze vergaten te kloppen

The moment she walks out that door (She walks out the door)
Het moment dat ze naar buiten loopt
I’m not pretending anymore
Ik stop met doen alsof

If your mother knew all of the things that we do (Yeah)
Als je moeder alle dingen wist die we doen
If your mother knew (If your mother)
Als je moeder het wist
All the things we do (All that we do)
Alle dingen die we doen
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Als je moeder het wist, zou ze me zo ver van je houden
If your mother knew (Oh) all the things we do
Als je moeder alles wist wat we doen

Next time that she sees me
Wanneer ze me de volgende keer ziet
She gon’ act like she don’t know me
Ze gaat doen alsof ze me niet kent
‘Cause she knows all of the story
omdat ze alle verhalen kent
Now your daddy wants to kill me (Ah)
Nu wil je vader me vermoorden
Next time that she sees me
De volgende keer dat ze me ziet
She gon’ act like she don’t know me
Ze gaat doen alsof ze me niet kent
‘Cause she knows all of the story
omdat ze alle verhalen kent
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
Nu wil je vader me vermoorden
If your mother only knew (Ooh)
Als je moeder het maar wist

The moment she walks out that door
Het moment dat ze naar buiten loopt
I’m not pretending anymore
Ik stop met doen alsof

If your mother knew all of the things that we do
Als je moeder alle dingen wist die we doen
If your mother knew all the things we do (We do)
Als je moeder alles wist wat we doen
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Als je moeder het wist, zou ze me zo ver van je houden
If your mother knew all the things we do (From you, oh)
Als je moeder alle dingen wist die we doen (van jou, oh)

Next time that she sees me (Hey)
De volgende keer dat ze me ziet
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
Ze gaat doen alsof ze me niet kent
‘Cause she knows all of the story
omdat ze alle verhalen kent
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Nu wil je vader me vermoorden (ja)
Next time that she sees me
De volgende keer dat ze me ziet
She gon’ act like she don’t know me
Ze gaat doen alsof ze me niet kent
‘Cause she knows all of the story
omdat ze alle verhalen kent
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Nu wil je vader me vermoorden (ja)

If your mother knew all the things we do
Als je moeder alles wist wat we doen
If your mother knew all the things we do
Als je moeder alles wist wat we doen
If your mother knew all of the things that we do
Als je moeder alle dingen wist die we doen