Charlie Puth – Mother Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

He’s such a nice boy, so well-mannered
To taki miły chłopak, tak dobrze wychowany
He’s so much better than the last one you brought around
Jest o wiele lepszy niż ostatni, który przyniosłeś
Please and thank you, everything matters
Proszę i dziękuję, wszystko się liczy
I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
Dopilnuję, żeby wiedziała, że ​​jestem najlepszą, jaką znalazła

The moment she walks out that door
W chwili, gdy wychodzi
I’m not pretending anymore
Przestaję udawać

If your mother knew all of the things that we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew all the things we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Gdyby twoja matka wiedziała, trzymałaby mnie tak daleko od ciebie
If your mother knew all the things we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy

Sneak out the window, pass over pillows
Wyjdź przez okno, omiń poduszki
I’ll be waiting in the car right around the block
Będę czekał w samochodzie
Back of the Benzo (Back of the Benzo)
Z tyłu samochodu
More than a friend zone (More than a friend zone)
Więcej niż strefa przyjaciół
We’ve been hiding since the time they forgot to knock
ukrywamy się od czasu, kiedy zapomnieli pukać

The moment she walks out that door (She walks out the door)
W chwili, gdy wychodzi
I’m not pretending anymore
Przestaję udawać

If your mother knew all of the things that we do (Yeah)
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew (If your mother)
Gdyby twoja matka wiedziała
All the things we do (All that we do)
Wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Gdyby twoja matka wiedziała, trzymałaby mnie tak daleko od ciebie
If your mother knew (Oh) all the things we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy

Next time that she sees me
Kiedy zobaczy mnie następnym razem
She gon’ act like she don’t know me
Będzie się zachowywać, jakby mnie nie znała
‘Cause she knows all of the story
ponieważ zna wszystkie historie
Now your daddy wants to kill me (Ah)
Teraz twój tata chce mnie zabić
Next time that she sees me
Następnym razem, kiedy mnie zobaczy
She gon’ act like she don’t know me
Będzie się zachowywać, jakby mnie nie znała
‘Cause she knows all of the story
ponieważ zna wszystkie historie
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
Teraz twój tata chce mnie zabić
If your mother only knew (Ooh)
Gdyby twoja matka tylko wiedziała

The moment she walks out that door
W chwili, gdy wychodzi
I’m not pretending anymore
Przestaję udawać

If your mother knew all of the things that we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew all the things we do (We do)
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Gdyby twoja matka wiedziała, trzymałaby mnie tak daleko od ciebie
If your mother knew all the things we do (From you, oh)
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy (od ciebie, och)

Next time that she sees me (Hey)
Następnym razem, kiedy mnie zobaczy
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
Będzie się zachowywać, jakby mnie nie znała
‘Cause she knows all of the story
ponieważ zna wszystkie historie
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Teraz twój tata chce mnie zabić (tak)
Next time that she sees me
Następnym razem, kiedy mnie zobaczy
She gon’ act like she don’t know me
Będzie się zachowywać, jakby mnie nie znała
‘Cause she knows all of the story
ponieważ zna wszystkie historie
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Teraz twój tata chce mnie zabić (tak)

If your mother knew all the things we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew all the things we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy
If your mother knew all of the things that we do
Gdyby twoja matka wiedziała wszystkie rzeczy, które robimy