Charlie Puth – Mother Text Písně Překlad v Český

He’s such a nice boy, so well-mannered
Je to milý kluk, tak vychovaný
He’s so much better than the last one you brought around
Je mnohem lepší než ten poslední, který jsi přinesl
Please and thank you, everything matters
Prosím a děkuji, na čem záleží
I’m gonna make sure that she knows I’m the best she’s found
Zajistím, aby věděla, že jsem nejlepší, co našla

The moment she walks out that door
Ve chvíli, kdy vyjde
I’m not pretending anymore
Přestal jsem předstírat

If your mother knew all of the things that we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew all the things we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Pokud by to vaše matka věděla, udržovala by mě tak daleko od vás
If your mother knew all the things we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme

Sneak out the window, pass over pillows
Vyplížte se z okna, přejděte přes polštáře
I’ll be waiting in the car right around the block
Budu čekat v autě
Back of the Benzo (Back of the Benzo)
V zadní části vozu
More than a friend zone (More than a friend zone)
Více než zóna přátel
We’ve been hiding since the time they forgot to knock
schovávali jsme se od doby, kdy zapomněli klepat

The moment she walks out that door (She walks out the door)
Ve chvíli, kdy vyjde
I’m not pretending anymore
Přestal jsem předstírat

If your mother knew all of the things that we do (Yeah)
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew (If your mother)
Pokud to vaše matka věděla
All the things we do (All that we do)
Všechny věci, které děláme
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Pokud by to vaše matka věděla, udržovala by mě tak daleko od vás
If your mother knew (Oh) all the things we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme

Next time that she sees me
Až mě příště uvidí
She gon’ act like she don’t know me
Bude se chovat, jako že mě nezná
‘Cause she knows all of the story
protože zná všechny příběhy
Now your daddy wants to kill me (Ah)
Teď mě chce tvůj táta zabít
Next time that she sees me
Až mě příště uvidí
She gon’ act like she don’t know me
Bude se chovat, jako že mě nezná
‘Cause she knows all of the story
protože zná všechny příběhy
Now your daddy wants to kill me (Yeah, yeah)
Teď mě chce tvůj táta zabít
If your mother only knew (Ooh)
Pokud to vaše matka jen věděla

The moment she walks out that door
Ve chvíli, kdy vyjde
I’m not pretending anymore
Přestal jsem předstírat

If your mother knew all of the things that we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew all the things we do (We do)
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew, she’d keep me so far from you
Pokud by to vaše matka věděla, udržovala by mě tak daleko od vás
If your mother knew all the things we do (From you, oh)
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme (Od vás, oh)

Next time that she sees me (Hey)
Až mě příště uvidí
She gon’ act like she don’t know me (Does she know me?)
Bude se chovat, jako že mě nezná
‘Cause she knows all of the story
protože zná všechny příběhy
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Teď mě chce tvůj táta zabít (ano)
Next time that she sees me
Až mě příště uvidí
She gon’ act like she don’t know me
Bude se chovat, jako že mě nezná
‘Cause she knows all of the story
protože zná všechny příběhy
Now your daddy wants to kill me (Yeah)
Teď mě chce tvůj táta zabít (ano)

If your mother knew all the things we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew all the things we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme
If your mother knew all of the things that we do
Pokud vaše matka věděla všechno, co děláme