Charlotte Lawrence – Why Do You Love Me şarkı sözleri türkçe çeviri

Hate your friends
Arkadaşlarından nefret et
I hate your mom and dad
Annen ve babandan nefret ediyorum
I hope they hate me back
Umarım benden nefret ederler
I guess for once, I’m being honest
Sanırım bir kere olsun dürüst oluyorum
Gotta be a lot that’s wrong with you
senin için yanlış olan çok olmalı
To want to be with me
Benimle olmak istemek
It’s kind of sweet when we
Ne zaman tatlıyız ki

We fight until someone’s calling the cops
Birisi polis çağırıncaya kadar savaşırız.
But you never blame it on me
Ama beni asla suçlamıyorsun
You’re so annoying
çok sinir bozucusun
Four in the morning, you’re changing the locks
Sabah dört, kilitleri değiştiriyorsun
How could you do this to me? (Oh)
Bunu bana nasıl yapabildin?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ben sadece beni sevmiyorsan seni seviyorum
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden, neden, neden, beni neden seviyorsun?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Sadece ihtiyacım var, bana ihtiyacın olmadığında sana ihtiyacım var
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden beni seviyorsun?

Apologize, never apologize
Özür dile, asla özür dileme
You hate the way I lie
Yalan söylemekten nefret ediyorsun
So here you go, I’m being honest
Demek burdayım, dürüst oluyorum
Narcissist, come on, give us a kiss
Narsist, hadi, bize bir öpücük ver
Let’s have some fun with it
Onunla biraz eğlenelim
It’s kinda sweet (It’s kinda sweet)
Biraz tatlı

Four in the morning, you’re changing the locks
Sabah dört, kilitleri değiştiriyorsun
How could you do this to me? (Oh)
Bunu bana nasıl yapabildin?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ben sadece seni sevmiyorsan seni seviyorum
Oh, baby, so, why do you, why do you, why do you love me?
Oh, bebeğim, peki, neden, neden, neden, beni neden seviyorsun?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Sadece ihtiyacın olmadığında sana ihtiyacım var
(Only when you don’t need me, baby)
(Sadece bana ihtiyacın olmadığında bebeğim)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden beni seviyorsun?

If I’m f*cking crazy, you’re f*cking crazy, we’re all f*cking crazy
Eğer deliysem sen delisin, hepimiz deliyiz
Why do you, why do you, why do you love me?
Neden, neden, neden beni seviyorsun?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ben sadece seni sevmiyorsan seni seviyorum
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden beni seviyorsun?

(Why do you, why do you)
(Neden sizde)
I told you, I told you, I told you
Sana söyledim, sana söyledim
(Why do you love me?)
(Beni neden seviyorsun?)
We fight until someone’s callin’ the cops
Birisi polis çağırıncaya kadar savaşırız.
But you never blame it on me (Oh)
Ama beni asla suçlamıyorsun

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ben sadece seni sevmiyorsan seni seviyorum
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden, neden, neden, beni neden seviyorsun?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Sadece ihtiyacın olmadığında sana ihtiyacım var
(Baby, baby, baby, baby, baby)
(Bebek, bebek, bebek, bebek, bebek)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden, neden, neden, beni neden seviyorsun?

If I’m f*cking crazy (If I’m f*cking crazy)
Eğer deliysem
You’re f*cking crazy (You’re f*cking crazy)
sen delisin
We’re all f*cking crazy (Oh, baby)
hepimiz deliyiz (Ah, bebek)
Why do you, why do you, why do you love me?
Neden, neden, neden beni seviyorsun?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ben sadece seni sevmiyorsan seni seviyorum
(Don’t need me, don’t need me)
(Bana ihtiyacım yok)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Peki neden beni seviyorsun?