Charlotte Lawrence – Why Do You Love Me Songtekst Vertaling in Nederlands


Hate your friends
Haat je vrienden
I hate your mom and dad
Ik haat je vader en moeder
I hope they hate me back
Ik hoop dat ze me terug haten
I guess for once, I’m being honest
Ik denk dat ik eerlijk ben
Gotta be a lot that’s wrong with you
moet veel zijn dat mis is met jou
To want to be with me
Bij me willen zijn
It’s kind of sweet when we
Het is best lief als we

We fight until someone’s calling the cops
We vechten totdat iemand de politie belt
But you never blame it on me
Maar je geeft mij nooit de schuld
You’re so annoying
je bent zo irritant
Four in the morning, you’re changing the locks
Vier uur ‘s ochtends verander je de sloten
How could you do this to me? (Oh)
Hoe kun je me dit aandoen?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ik hou alleen van je, als je niet van me houdt
So, why do you, why do you, why do you love me?
Dus waarom, waarom, waarom hou je van mij?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Ik heb je alleen nodig, heb je nodig als je me niet nodig hebt
So, why do you, why do you, why do you love me?
Waarom hou je van me?Apologize, never apologize
Verontschuldig je, verontschuldig je nooit
You hate the way I lie
Je haat de manier waarop ik lieg
So here you go, I’m being honest
Dus alsjeblieft, ik ben eerlijk
Narcissist, come on, give us a kiss
Narcist, kom op, geef ons een kus
Let’s have some fun with it
Laten we er wat plezier aan beleven
It’s kinda sweet (It’s kinda sweet)
Het is best lief

Four in the morning, you’re changing the locks
Vier uur ‘s ochtends verander je de sloten
How could you do this to me? (Oh)
Hoe kun je me dit aandoen?

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ik hou alleen van jou als je niet van me houdt
Oh, baby, so, why do you, why do you, why do you love me?
Oh schat, dus waarom doe je, waarom doe je, waarom hou je van me?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Ik heb je alleen nodig als je me niet nodig hebt
(Only when you don’t need me, baby)
(Alleen als je me niet nodig hebt, schat)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Waarom hou je van me?

If I’m f*cking crazy, you’re f*cking crazy, we’re all f*cking crazy
Als ik gek ben, ben je gek, we zijn allemaal gek
Why do you, why do you, why do you love me?
Waarom doe je, waarom doe je, waarom hou je van me?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ik hou alleen van jou als je niet van me houdt
So, why do you, why do you, why do you love me?
Waarom hou je van me?

(Why do you, why do you)
(Waarom doe je)
I told you, I told you, I told you
Ik zei het je, ik zei het je
(Why do you love me?)
(Waarom hou je van me?)
We fight until someone’s callin’ the cops
We vechten totdat iemand de politie belt
But you never blame it on me (Oh)
Maar je geeft mij nooit de schuld

I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ik hou alleen van jou als je niet van me houdt
So, why do you, why do you, why do you love me?
Dus waarom, waarom, waarom hou je van mij?
I, I, I only need, need you when you don’t need me
Ik heb je alleen nodig als je me niet nodig hebt
(Baby, baby, baby, baby, baby)
(Baby, baby, baby, baby, baby)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Dus waarom, waarom, waarom hou je van mij?

If I’m f*cking crazy (If I’m f*cking crazy)
Als ik gek ben
You’re f*cking crazy (You’re f*cking crazy)
Jij bent gek
We’re all f*cking crazy (Oh, baby)
we zijn allemaal gek (oh, schat)
Why do you, why do you, why do you love me?
Waarom doe je, waarom doe je, waarom hou je van me?
I, I, I only love, love you when you don’t love me
Ik hou alleen van jou als je niet van me houdt
(Don’t need me, don’t need me)
(Heb me niet nodig)
So, why do you, why do you, why do you love me?
Waarom hou je van me?

Close