Childish Gambino – Feels Like Summer Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

You can feel it in the streets
Czujesz to na ulicach
On a day like this, the heat
W taki dzień, upał
It feel like summer
Czuje się jak lato

I feel like summer
Czuję się jak lato
I feel like summer
Czuję się jak lato
You can feel it in the streets
Czujesz to na ulicach
On a day like this, the heat
W taki dzień, upał
I feel like summer
Czuję się jak lato
She feel like summer
Czuje się jak lato
This feel like summer
To jest jak lato
I feel like summer
Czuję się jak lato

Seven billion souls that move around the sun
Siedem miliardów dusz poruszających się wokół Słońca
Rolling faster, faster and not a chance to slow down
Toczymy szybciej, szybciej i nie mamy szans na zwalnianie
Slow down
Zwolnij
Men who made machines that want what they decide
Mężczyźni, którzy produkowali maszyny, które chcą tego, co decydują
They’re just tryna tell the children please slow down
Chcą po prostu powiedzieć dzieciom, proszę, zwolnij
Slow down
Zwolnij

I know
wiem
Oh, I know you know that pain
Wiem, że znasz ten ból
I’m hopin’ that this world will change
Mam nadzieję, że ten świat się zmieni
But it just seems the same
Ale wydaje się to samo
(It is not the same)
(To nie jest to samo)

You can feel it in the streets
Czujesz to na ulicach
On a day like this, the heat
W taki dzień, upał
It feels like summer
Czuje się jak lato
I feel like summer
Czuję się jak lato
I feel like summer
Czuję się jak lato
You can feel it in the streets
Czujesz to na ulicach
On a day like this, that heat
W taki dzień, ten upał
I feel like summer
Czuję się jak lato
(I feel like summer)
(Czuję się jak lato)
I feel like summer
Czuję się jak lato
(I feel like summer)
(Czuję się jak lato)

Every day gets hotter than the one before
Każdy dzień staje się gorętszy niż poprzedni
Running out of water, it’s about to go down
Uciekając z wody, zaraz zejdzie
Go down
Spadać
Air that kill the bees that we depend upon
Powietrze, które zabija pszczoły, od których jesteśmy zależni
Birds were made for singing
Ptaki zostały stworzone do śpiewania
Waking up to no sound
Budząc się bez dźwięku
No sound
Brak dźwięku

I know
wiem
Oh, I know you know my pain
Wiem, że znasz mój ból
I’m hopin’ that this world will change
Mam nadzieję, że ten świat się zmieni
But it just seems the same
Ale wydaje się to samo
I know
wiem
Oh, I hope we change
Mam nadzieję, że się zmienimy
I really thought this world would change
Naprawdę myślałem, że ten świat się zmieni
But it seems like the same
Ale wygląda na to samo

I know
wiem
Oh, my mind is still the same
Och, mój umysł wciąż jest taki sam
I’m hoping that this world will change
Mam nadzieję, że ten świat się zmieni
But it just seems the same
Ale wydaje się to samo
I know
wiem
Oh, I hope we change
Mam nadzieję, że się zmienimy

Published
Categorized as Polish