Chris Brown – Undecided Songtekst Vertaling Nederlands

No, I don’t say it often
Nee, ik zeg het niet vaak
And I probably should’ve told you I hurt this bad, I know
En ik had je waarschijnlijk moeten zeggen dat ik dit slechte heb gedaan, ik weet het
And I probably shouldn’t want this so bad
En ik zou dit waarschijnlijk niet zo graag willen
It’s weighing, weighing on me
Het is zwaar, zwaar voor mij
Don’t wanna wake up in the mornin’
Wil je ‘s morgens niet wakker worden?
Cannot undo what we did in this bed
Kan niet terugdraaien wat we in dit bed hebben gedaan
And I can’t get you out, so I gotta go
En ik kan je er niet uit krijgen, dus ik moet gaan
No, I’m not ready for, you want me all alone
Nee, ik ben er niet klaar voor, je wilt dat ik helemaal alleen ben

But I’m undecided, excited, ignited
Maar ik ben onbeslist, opgewonden, ontbrand
And I don’t wanna feel the way I do, but I like it
En ik wil niet voelen zoals ik doe, maar ik vind het leuk
Look at all these sparks flying
Kijk naar al deze vonken vliegen
But I’m still indecisive
Maar ik ben nog steeds besluiteloos
And she wants me to wife it
En ze wil dat ik ga trouwen
But I’m undecided
Maar ik ben onbeslist

I know I shouldn’t be doing this, but here we go again
Ik weet dat ik dit niet zou moeten doen, maar hier gaan we weer
Girl, you know that pussy is my weakness (Weakness, weakness, weakness)
Meisje, je weet dat kut mijn zwakheid is (zwakte, zwakte, zwakte)
Girl, you got me addicted when you switching positions
Meisje, je hebt me verslaafd als je van positie wisselt
You tell me, “Shut up”
Jij zegt tegen mij: “Zwijg”
And you know I listen, I hate it
En je weet dat ik luister, ik haat het
Wish I never did it
Ik wou dat ik het nooit deed
I can’t keep sinning and pretending (Ooh, oh-oh-oh)
Ik kan niet blijven zondigen en doen alsof (oh-oh)

I’m taking off your clothes
Ik doe je kleren uit
We getting sexual
We worden seksueel
Hit it so well, think I’ll propose
Raak het zo goed, denk dat ik zal voorstellen
I don’t know but
Ik weet het niet maar

I’m undecided, excited (Ooh yeah), ignited (Ooh yeah)
Ik ben besluiteloos, opgewonden (Oh ja), ontstoken (Oh ja)
And I don’t wanna feel the way I do, but I like it
En ik wil niet voelen zoals ik doe, maar ik vind het leuk
Look at all these sparks flying (All these, all these)
Kijk naar al deze vonken vliegen (al deze, al deze)
But I’m still indecisive (‘Cause you want me)
Maar ik ben nog steeds besluiteloos (omdat je me wilt)
And she want me to wife it
En ze wil dat ik ga trouwen
But I’m undecided
Maar ik ben onbeslist

Do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Do-do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Oh, no, I’m undecided
Oh nee, ik ben onbeslist
Do-do-do-do-do-do-do, yeah
wel doen, ja
Do-do-do-do-do-do-do, I said I just don’t know
wel doen, ik zei dat ik het gewoon niet weet
Do-do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Ayy, ’cause I’m undecided
Ayy, omdat ik onbeslist ben
No, no, baby
Nee, nee schat
I’m afraid of your love
Ik ben bang voor je liefde
Oh, ooh, you got me, baby
Oh, oh, je hebt me, schat
‘Cause I can’t get enough, ooh
omdat ik er geen genoeg van kan krijgen

But I’m undecided, excited (Ooh yeah), ignited (Ooh yeah)
Maar ik ben onbeslist, opgewonden (Oh ja), ontstoken (Oh ja)
And I don’t wanna feel the way I do, but I like it
En ik wil niet voelen zoals ik doe, maar ik vind het leuk
Look at all these sparks flying
Kijk naar al deze vonken vliegen
But I’m still indecisive
Maar ik ben nog steeds besluiteloos
And she want me to wife it
En ze wil dat ik ga trouwen
But I’m undecided
Maar ik ben onbeslist

Do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
Do-do-do-do-do-do-do-do
doe het wel
No, no, oh, no, and I want it (I’m undecided)
Nee, nee, oh, nee, en ik wil het (ik ben onbeslist)
Do-do-do-do-do-do-do, ayy
doe toch, ayy
Do-do-do-do-do-do-do, no, no, no, no
doe het wel
Do-do-do-do-do-do-do-do
wel doen, nee nee
Ooh, but I’m undecided
Oh, maar ik ben onbeslist

Published
Categorized as Dutch