CYN – I’ll Still Have Me Songtekst Vertaling Nederlands

I broke my back ’cause
Ik brak mijn rug omdat
I thought you would too
Ik dacht dat jij dat ook zou doen
I’d run in circles
Ik zou in cirkels rennen
I thought you would too
Ik dacht dat jij dat ook zou doen

Maybe in another life
Misschien in een ander leven
Everything worked out alright
Alles werkte goed
And things that made this harder passed us by
En dingen die dit moeilijker maakten, gingen ons voorbij
But there’s no bad dream to wake up from
Maar er is geen slechte droom om wakker van te worden
Know I got it bad when it’s the morning
Weet dat ik het slecht heb als het de ochtend is
And you’re all that’s on my mind
En je bent helemaal waar ik aan denk

If I don’t have you
Als ik je niet heb
At least I’ll still have me
Ik zal tenminste nog steeds me hebben
And if I don’t have you
En als ik je niet heb
At least I’ll still have me
Ik zal tenminste nog steeds me hebben

I never thought twice
Ik heb nooit twee keer nagedacht
‘Cause you were my number one
omdat je mijn nummer één was
I put you first ’cause
Ik heb je voor het eerst omdat
You were my only thought
Jij was mijn enige gedachte

No more riding on the train
Niet meer in de trein rijden
No more smoking in the alley
Niet meer roken in de steeg
Now my secrets only stay with me
Nu blijven mijn geheimen alleen bij mij
Everybody knows I’m upset
Iedereen weet dat ik van streek ben
They don’t even have to ask it
Ze hoeven het niet eens te vragen
They know I believed in us last week
Ze weten dat ik vorige week in ons geloofde

And if I don’t have you
En als ik je niet heb
At least I’ll still have me
Ik zal tenminste nog steeds me hebben
And if I don’t have you
En als ik je niet heb
At least I’ll still have me
Ik zal tenminste nog steeds me hebben

There’s no reason to speak badly
Er is geen reden om slecht te spreken
We just reached our end
We hebben net ons einde bereikt
I will see you in parts of me
Ik zal je in delen van mij zien
In who I was back then
In wie ik toen was

If I don’t have you
Als ik je niet heb
At least I’ll still have me
Ik zal tenminste nog steeds me hebben
And if I don’t have you
En als ik je niet heb
At least I’ll still have me, me, me
Ik heb tenminste nog steeds mij, ik, ik

Published
Categorized as Dutch