CYN – I’ll Still Have Me Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I broke my back ’cause
Złamałem plecy, ponieważ
I thought you would too
Myślałem, że ty też
I’d run in circles
Biegałbym w kółko
I thought you would too
Myślałem, że ty też

Maybe in another life
Może w innym życiu
Everything worked out alright
Wszystko działało w porządku
And things that made this harder passed us by
I sprawy, które sprawiły, że to trudniej nas mijały
But there’s no bad dream to wake up from
Ale nie ma złego snu, z którego można się obudzić
Know I got it bad when it’s the morning
Wiesz, że źle się stało, gdy nadejdzie poranek
And you’re all that’s on my mind
A ty jesteś wszystkim, co myślisz

If I don’t have you
Jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me
Przynajmniej nadal będę mnie mieć
And if I don’t have you
A jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me
Przynajmniej nadal będę mnie mieć

I never thought twice
Nigdy nie myślałem dwa razy
‘Cause you were my number one
ponieważ byłeś moim numerem jeden
I put you first ’cause
Położyłem cię pierwszy, ponieważ
You were my only thought
Byłaś moją jedyną myślą

No more riding on the train
Nigdy więcej jazdy w pociągu
No more smoking in the alley
Nigdy więcej palenia w zaułku
Now my secrets only stay with me
Teraz moje sekrety pozostają ze mną
Everybody knows I’m upset
Wszyscy wiedzą, że jestem zdenerwowany
They don’t even have to ask it
Nie muszą nawet o to pytać
They know I believed in us last week
Wiedzą, że uwierzyłem w nas w zeszłym tygodniu

And if I don’t have you
A jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me
Przynajmniej nadal będę mnie mieć
And if I don’t have you
A jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me
Przynajmniej nadal będę mnie mieć

There’s no reason to speak badly
Nie ma powodu, aby źle mówić
We just reached our end
Właśnie doszliśmy do końca
I will see you in parts of me
Do zobaczenia w części mnie
In who I was back then
W kim byłem wtedy

If I don’t have you
Jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me
Przynajmniej nadal będę mnie mieć
And if I don’t have you
A jeśli cię nie mam
At least I’ll still have me, me, me
Przynajmniej nadal będę miał mnie, mnie, mnie

Published
Categorized as Polish