CYN – I’ll Still Have Me Versuri Traduse în Română

I broke my back ’cause
Mi-am rupt spatele pentru că
I thought you would too
M-am gândit și tu
I’d run in circles
Aș alerga în cercuri
I thought you would too
M-am gândit și tu

Maybe in another life
Poate in alta viata
Everything worked out alright
Totul a decurs bine
And things that made this harder passed us by
Și lucrurile care au făcut acest lucru mai greu trecut de noi
But there’s no bad dream to wake up from
Dar nu există nici un vis rău să te trezești
Know I got it bad when it’s the morning
Știu că am rău când e dimineața
And you’re all that’s on my mind
Și tu ești tot ce mi-e în minte

If I don’t have you
Dacă nu te am
At least I’ll still have me
Măcar mă voi mai avea
And if I don’t have you
Și dacă nu te am
At least I’ll still have me
Măcar mă voi mai avea

I never thought twice
Nu m-am gândit niciodată de două ori
‘Cause you were my number one
pentru că erați numărul meu unu
I put you first ’cause
Te-am pus primul pentru că
You were my only thought
Erai singurul meu gând

No more riding on the train
Nu mai călări în tren
No more smoking in the alley
Nu mai fumați în alee
Now my secrets only stay with me
Acum, secretele mele stau numai cu mine
Everybody knows I’m upset
Toată lumea știe că sunt supărată
They don’t even have to ask it
Nici măcar nu trebuie să o întrebe
They know I believed in us last week
Știu că am crezut în noi săptămâna trecută

And if I don’t have you
Și dacă nu te am
At least I’ll still have me
Măcar mă voi mai avea
And if I don’t have you
Și dacă nu te am
At least I’ll still have me
Măcar mă voi mai avea

There’s no reason to speak badly
Nu există niciun motiv să vorbești prost
We just reached our end
Tocmai am ajuns la sfârșitul nostru
I will see you in parts of me
Te voi vedea în părțile mele
In who I was back then
În cine eram atunci

If I don’t have you
Dacă nu te am
At least I’ll still have me
Măcar mă voi mai avea
And if I don’t have you
Și dacă nu te am
At least I’ll still have me, me, me
Măcar mă voi mai avea pe mine, pe mine, pe mine