David Guetta, Sia – Light Headed Songtekst Vertaling Nederlands

I’m ready for you, I’m ready for life
Ik ben klaar voor je, ik ben klaar voor het leven
I trust that I will be alright
Ik vertrouw erop dat het goed komt
I’m ready for us, I’m ready tonight
Ik ben klaar voor ons, ik ben klaar vanavond
Catch me, I’m your butterfly
Vang me, ik ben je vlinder
The feeling is right
Het gevoel is goed
No, it can’t be wrong
Nee, het kan niet verkeerd zijn
It’s what I’ve been searching for
Het is waar ik naar op zoek was
I think you’re the one, I think you’re the one
Ik denk dat jij degene bent, ik denk dat jij degene bent
The one that I’ve been dreaming of
Degene waar ik van gedroomd heb

You take my breath away
Je neemt mijn adem weg
You got me feeling fade
Je voelde me vervagen

I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, touch me tonight
Ik voel me zo hoog, raak me vanavond aan
I can’t feel my all
Ik kan mijn alles niet voelen
I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, I feel so damn light headed
Ik voel me zo hoog, ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
So damn light headed
Dus verdomd licht leidde

In your embrace I close my eyes
In mijn armen sluit ik mijn ogen
Our love it feels divine
Onze liefde voelt goddelijk
I feel the heat of his skin on mine
Ik voel de hitte van zijn huid op de mijne
You and I are one tonight
Jij en ik zijn één vanavond

You take my breath away
Je neemt mijn adem weg
You got me feeling fade
Je voelde me vervagen

I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, touch me tonight
Ik voel me zo hoog, raak me vanavond aan
I can’t feel my all
Ik kan mijn alles niet voelen
I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, I feel so damn light headed
Ik voel me zo hoog, ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
So damn light headed
Dus verdomd licht leidde

I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, touch me tonight
Ik voel me zo hoog, raak me vanavond aan
I can’t feel my all
Ik kan mijn alles niet voelen
I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, I feel so damn light headed
Ik voel me zo hoog, ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
So damn light headed
Dus verdomd licht leidde

I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, touch me tonight
Ik voel me zo hoog, raak me vanavond aan
I can’t feel my all
Ik kan mijn alles niet voelen
I feel so high, touch me in light
Ik voel me zo hoog, raak me aan in het licht
I feel so damn light headed
Ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
I feel so high, I feel so damn light headed
Ik voel me zo hoog, ik voel me zo verdomd licht in het hoofd
So damn light headed
Dus verdomd licht leidde

Published
Categorized as Dutch