David Guetta, Sia – Light Headed Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I’m ready for you, I’m ready for life
Jestem gotowy na ciebie, jestem gotowy na życie
I trust that I will be alright
Ufam, że wszystko będzie dobrze
I’m ready for us, I’m ready tonight
Jestem gotowy na nas, jestem dziś gotowa
Catch me, I’m your butterfly
Złap mnie, jestem twoim motylem
The feeling is right
Uczucie jest właściwe
No, it can’t be wrong
Nie, nie może być źle
It’s what I’ve been searching for
Tego właśnie szukałem
I think you’re the one, I think you’re the one
Myślę, że jesteś jedyny, myślę, że jesteś jedyny
The one that I’ve been dreaming of
Ten, o którym marzyłem

You take my breath away
Oddychasz mi
You got me feeling fade
Sprawiłeś, że czuję się coraz mniej

I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, touch me tonight
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie dziś wieczorem
I can’t feel my all
Nie czuję wszystkich
I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, I feel so damn light headed
Czuję się tak wysoko, czuję się tak cholernie jasno
So damn light headed
Tak cholernie jasne światło

In your embrace I close my eyes
W twoich ramionach zamykam oczy
Our love it feels divine
Nasza miłość jest boska
I feel the heat of his skin on mine
Czuję ciepło jego skóry na mojej
You and I are one tonight
Ty i ja jesteśmy dziś w nocy

You take my breath away
Oddychasz mi
You got me feeling fade
Sprawiłeś, że czuję się coraz mniej

I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, touch me tonight
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie dziś wieczorem
I can’t feel my all
Nie czuję wszystkich
I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, I feel so damn light headed
Czuję się tak wysoko, czuję się tak cholernie jasno
So damn light headed
Tak cholernie jasne światło

I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, touch me tonight
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie dziś wieczorem
I can’t feel my all
Nie czuję wszystkich
I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, I feel so damn light headed
Czuję się tak wysoko, czuję się tak cholernie jasno
So damn light headed
Tak cholernie jasne światło

I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, touch me tonight
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie dziś wieczorem
I can’t feel my all
Nie czuję wszystkich
I feel so high, touch me in light
Czuję się tak wysoko, dotknij mnie w świetle
I feel so damn light headed
Czuję się tak cholernie lekki
I feel so high, I feel so damn light headed
Czuję się tak wysoko, czuję się tak cholernie jasno
So damn light headed
Tak cholernie jasne światło

Published
Categorized as Polish