David Guetta, Sia – Light Headed Text Piesne Preklad v Slovensky

I’m ready for you, I’m ready for life
Som pripravený na vás, som pripravený na život
I trust that I will be alright
Verím, že budem v poriadku
I’m ready for us, I’m ready tonight
Som pripravený na nás, som pripravený dnes večer
Catch me, I’m your butterfly
Chyť ma, ja som tvoj motýľ
The feeling is right
Ten pocit je správny
No, it can’t be wrong
Nie, nemôže to byť nesprávne
It’s what I’ve been searching for
To je to, čo som hľadal
I think you’re the one, I think you’re the one
Myslím, že ste ten, myslím, že ste ten jediný
The one that I’ve been dreaming of
Ten, o ktorom som sníval

You take my breath away
Vyrazil si mi dych
You got me feeling fade
Mám pocit, ako mám strach

I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, touch me tonight
Cítim sa tak vysoko, dotkni ma dnes večer
I can’t feel my all
Nemôžem cítiť moje všetko
I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, I feel so damn light headed
Cítim sa tak vysoko, cítim sa tak zatraceně ľahko
So damn light headed
Takže sakra svetlo v čele

In your embrace I close my eyes
V náručí som zavrel oči
Our love it feels divine
Naša láska je božská
I feel the heat of his skin on mine
Cítim žiaru svojej pokožky na mojom
You and I are one tonight
Ty a ja sme dnes večer

You take my breath away
Vyrazil si mi dych
You got me feeling fade
Mám pocit, ako mám strach

I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, touch me tonight
Cítim sa tak vysoko, dotkni ma dnes večer
I can’t feel my all
Nemôžem cítiť moje všetko
I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, I feel so damn light headed
Cítim sa tak vysoko, cítim sa tak zatraceně ľahko
So damn light headed
Takže sakra svetlo v čele

I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, touch me tonight
Cítim sa tak vysoko, dotkni ma dnes večer
I can’t feel my all
Nemôžem cítiť moje všetko
I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, I feel so damn light headed
Cítim sa tak vysoko, cítim sa tak zatraceně ľahko
So damn light headed
Takže sakra svetlo v čele

I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, touch me tonight
Cítim sa tak vysoko, dotkni ma dnes večer
I can’t feel my all
Nemôžem cítiť moje všetko
I feel so high, touch me in light
Cítim sa tak vysoko, dotýkam sa mi vo svetle
I feel so damn light headed
Cítim sa tak zatraceně ľahko
I feel so high, I feel so damn light headed
Cítim sa tak vysoko, cítim sa tak zatraceně ľahko
So damn light headed
Takže sakra svetlo v čele

Published
Categorized as Slovak