dodie – Human lời bài hát phiên âm tiếng việt

I wanna pick you up and scoop you out
Tôi muốn đón bạn và đưa bạn ra ngoài
I want the secrets your secrets haven’t found
Tôi muốn những bí mật mà bạn không tìm thấy

Paint me in trust
Sơn tôi tin tưởng
I’ll be your best friend
Tôi sẽ là người bạn tốt nhất của bạn
Call me the one
Gọi cho tôi
This night just can’t end
Đêm nay không thể kết thúc
Oh oh
Oh

Will you share your soul with me?
Bạn sẽ chia sẻ linh hồn của bạn với tôi?
Unzip your skin and let me have a see
Giải nén làn da của bạn và cho tôi thấy

Paint me in trust
Sơn tôi tin tưởng
I’ll be your best friend
Tôi sẽ là người bạn tốt nhất của bạn
Call me the one
Gọi cho tôi
This night just can’t end
Đêm nay không thể kết thúc
Oh oh
Oh

Oh, I’m so human;
Ồ, tôi thật là con người
We’re just human
chúng tôi chỉ là con người

Lean for me, and I’ll fall back
Dựa vào tôi, và tôi sẽ lùi lại
You’ll fit so nicely, you’ll keep me intact
bạn sẽ phù hợp rất đẹp, bạn sẽ giữ cho tôi nguyên vẹn

Paint me in trust
Sơn tôi tin tưởng
I’ll be your best friend
Tôi sẽ là người bạn tốt nhất của bạn
Call me the one
Gọi cho tôi
This night just can’t end
Đêm nay không thể kết thúc
Oh oh
Oh

I want to give you your grin
Tôi muốn cung cấp cho bạn một nụ cười rộng
So tell me you can’t bear a room that I’m not in
Cho tôi biết bạn không thể chịu được một căn phòng mà tôi không ở

Paint me in trust
Sơn tôi tin tưởng
I’ll be your best friend
Tôi sẽ là người bạn tốt nhất của bạn
Call me the one
Gọi cho tôi
This night just can’t end
Đêm nay không thể kết thúc
Oh oh
Oh

Oh, I’m so human;
Ồ, tôi thật là con người
We’re just human
chúng tôi chỉ là con người