dodie – Human Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I wanna pick you up and scoop you out
Chcę cię podnieść i zgarnąć
I want the secrets your secrets haven’t found
Chcę tajemnic, których nie znalazłeś

Paint me in trust
Namaluj mnie w zaufaniu
I’ll be your best friend
Będę twoim najlepszym przyjacielem
Call me the one
Nazwij mnie tym
This night just can’t end
Ta noc nie może się skończyć
Oh oh
O

Will you share your soul with me?
Czy podzielisz ze mną swoją duszę?
Unzip your skin and let me have a see
Rozpakuj skórę i pozwól mi zobaczyć

Paint me in trust
Namaluj mnie w zaufaniu
I’ll be your best friend
Będę twoim najlepszym przyjacielem
Call me the one
Nazwij mnie tym
This night just can’t end
Ta noc nie może się skończyć
Oh oh
O

Oh, I’m so human;
Och, jestem taki ludzki
We’re just human
jesteśmy po prostu ludźmi

Lean for me, and I’ll fall back
Oprzyj się o mnie, a ja się wycofam
You’ll fit so nicely, you’ll keep me intact
tak ładnie się dopasujesz, utrzymasz mnie w stanie nienaruszonym

Paint me in trust
Namaluj mnie w zaufaniu
I’ll be your best friend
Będę twoim najlepszym przyjacielem
Call me the one
Nazwij mnie tym
This night just can’t end
Ta noc nie może się skończyć
Oh oh
O

I want to give you your grin
Chcę dać ci szeroki uśmiech
So tell me you can’t bear a room that I’m not in
Więc powiedz mi, że nie możesz znieść pokoju, w którym mnie nie ma

Paint me in trust
Namaluj mnie w zaufaniu
I’ll be your best friend
Będę twoim najlepszym przyjacielem
Call me the one
Nazwij mnie tym
This night just can’t end
Ta noc nie może się skończyć
Oh oh
O

Oh, I’m so human;
Och, jestem taki ludzki
We’re just human
jesteśmy po prostu ludźmi

Published
Categorized as Polish