Drake – In My Feelings Songtekst Vertaling Nederlands

Trap, TrapMoneyBenny
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Deze shit heeft me in mijn gevoelens gebracht
Gotta be real with it, yup
Je moet er echt mee zijn, jazeker

Kiki, do you love me? Are you riding?
Kiki, hou je van me? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want ya, and I need ya
Omdat ik jou wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar

KB, do you love me? Are you riding?
KB, hou je van mij? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want ya, and I need ya
Omdat ik jou wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar

Look, the new me is really still the real me
Kijk, de nieuwe ik ben echt nog steeds de echte ik
I swear you gotta feel me before they try and kill me
Ik zweer je dat je me moet voelen voordat ze me proberen te vermoorden
They gotta make some choices, they runnin’ out of options
Ze moeten keuzes maken, ze hebben bijna geen opties meer
‘Cause I’ve been going off and they don’t know when it’s stopping
Omdat ik ben afgegaan en ze weten niet wanneer het stopt

And when you get to topping
En wanneer u aan topping komt
I see that you’ve been learning
Ik zie dat je hebt leren
And when I take you shopping
En wanneer ik je boodschappen doe
you spend it like you earned it
 je geeft het uit zoals je het hebt verdiend
And when you popped off on your ex, he deserved it
En toen je op je ex sprong, verdiende hij het
I thought you were the one from the jump that confirmed it
Ik dacht dat jij degene was van de sprong die het bevestigde

TrapMoneyBenny
TrapMoneyBenny
I buy you Champagne but you love some Henny
Ik koop je champagne, maar je houdt van wat Henny
From the block, like you Jenny
Van het blok, zoals jij Jenny
I know you special, girl, ’cause I know too many
Ik weet dat je speciaal bent, meid, omdat ik er te veel van weet

‘Resha, do you love me? Are you riding?
Resha, hou je van me? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want ya, and I need ya
Omdat ik jou wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar

J.T., do you love me? Are you riding?
J.T., hou je van me? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want ya, and I need ya
Omdat ik jou wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar

Two bad bitches and we kissin’ in the Wraith
Twee slechte teven en we kussen elkaar in de Wraith
Kissin’-kissin’ in the Wraith, kiss-kissin’ in the Wraith
Kussen in de Wraith, kussen in de Wraith
I need that black card and the code to the safe
Ik heb die zwarte kaart en de code nodig voor de kluis
Code to the safe, code-code to the safe-safe
Codeer het kastje, codeer het kluisje
I show him how that neck work
Ik laat hem zien hoe die nek werkt
F*ck that Netflix and chill
F*ck die Netflix en relax
What’s your net-net-net worth?
Wat is je nettowaarde?

‘Cause I want ya, and I need ya
Omdat ik je wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar
(Yea, yea, yea, yea, he bad)
(Ja, ja, ja, ja, hij is slecht)
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar
(Yea, yea, yea, guess who’s back)
(Ja, ja, ja, raad eens wie terug is)
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar
D-down for you al-
Altijd voor jou
(Black biggy biggy black biggy black blake)
(Black biggy black biggy black blake)
D-d-down for you always
Altijd voor jou
(I got a new boy, and that nigga trade!)
(Ik heb een nieuwe jongen en die nigga-handel)

Kiki, do you love me? Are you riding?
Kiki, hou je van me? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want you, and I need ya
Omdat ik jou wil, en ik heb je nodig
And I’m down for you always
En ik ben altijd voor je klaar

KB, do you love me? Are you riding?
KB, hou je van mij? Ben je aan het rijden?
Say you’ll never ever leave from beside me
Zeg dat je nooit meer zult weggaan naast me
‘Cause I want ya, and I
Omdat ik jou wil, en ik

Skate and smoke and ride
Skate en rook en rijden
Now let me see you
Laat me je nu zien

Bring that ass, bring that ass, bring that ass back
Breng die ezel, breng die ezel, breng die ezel terug
Bring that ass, bring that ass, bring that ass back
Breng die ezel, breng die ezel, breng die ezel terug
Now let me see you
Laat me je nu zien
Shawty say the nigga that she with can’t hit
Shawty zegt dat de nigga met wie ze niet kan slaan
But shawty, I’ma hit it, hit it like I can’t miss
Maar shawty, ik ga het raken, raak het alsof ik het niet kan missen

Now let me see you
Laat me je nu zien
Walk that ass, you’re the only one I love
Loop die ezel, jij bent de enige waar ik van hou
(Walk that ass, walk-walk that ass)
(Loop die ezel, loop die ezel)
Now let me see you
Laat me je nu zien
(Bring that ass back)
(Breng die ezel terug)
Now let me see you
Laat me je nu zien
(W-w-walk that ass, you’re the only one I love)
(loop die ezel, jij bent de enige waar ik van hou)
Now let me see you, now let me see you
Laat me je nu zien, laat me je nu zien
(Let’s go, let’s go, let’s go)
(Laten we gaan, laten we gaan, laten we gaan)
Now let me see you
Laat me je nu zien
(Bring that ass back)
(Breng die ezel terug)

Trap, TrapMoneyBenny
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Deze shit heeft me in mijn gevoelens gebracht
I just gotta be real with it, yup
Ik moet er gewoon echt mee zijn, jazeker

BlaqNmilD, you a genius, you diggin’ me?
BlaqNmilD, je bent een genie, ben je aan het graven?

What are you all talking about?
Waar hebben jullie het allemaal over?
You don’t know that? I don’t even care
Ken je dat niet? Het kan me niet eens schelen
I need a photo with Drake
Ik heb een foto nodig met Drake
Because my instagram’s weak as f*ck
Omdat mijn Instagram zwak is als
I’m just being real, my shit look
Ik ben gewoon echt, mijn shit blik

Published
Categorized as Dutch