Drake – In My Feelings Text Piesne Preklad v Slovensky

Trap, TrapMoneyBenny
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Tieto sračky ma dostali do svojich pocitov
Gotta be real with it, yup
Musí to byť skutočné, jo

Kiki, do you love me? Are you riding?
Kiki, miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want ya, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba

KB, do you love me? Are you riding?
KB, miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want ya, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba

Look, the new me is really still the real me
Pozri, nová mňa je naozaj skutočná mňa
I swear you gotta feel me before they try and kill me
Prisahám, že ma musíš cítiť skôr, než sa pokúsi zabiť ma
They gotta make some choices, they runnin’ out of options
Musia urobiť nejaké voľby, nemajú voľby
‘Cause I’ve been going off and they don’t know when it’s stopping
Pretože som odchádzal a neviem, kedy to zastaví

And when you get to topping
A keď sa dostanete na topping
I see that you’ve been learning
Vidím, že ste sa učili
And when I take you shopping
A keď vás vezmem nakupovať
you spend it like you earned it
 strávite to, ako ste si to zarobili
And when you popped off on your ex, he deserved it
A keď si vyrazil na svojho ex, zaslúžil si to
I thought you were the one from the jump that confirmed it
Myslel som si, že si ty z toho skoku, ktorý to potvrdil

TrapMoneyBenny
TrapMoneyBenny
I buy you Champagne but you love some Henny
Kúpam si Champagne, ale miluješ niekoho Hennyho
From the block, like you Jenny
Z bloku, ako ty Jenny
I know you special, girl, ’cause I know too many
Viem ťa zvláštne, dievča, pretože viem, že je príliš veľa

‘Resha, do you love me? Are you riding?
Resha, miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want ya, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba

J.T., do you love me? Are you riding?
J.T., miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want ya, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba

Two bad bitches and we kissin’ in the Wraith
Dve zlé fenky a bozkávame sa vo Wraith
Kissin’-kissin’ in the Wraith, kiss-kissin’ in the Wraith
Bozkávanie vo Wraite, bozkávanie vo Wraith
I need that black card and the code to the safe
Potrebujem čiernu kartu a kód na skrinku
Code to the safe, code-code to the safe-safe
Kód skrinky, kód do skrinky
I show him how that neck work
Ukážem mu, ako funguje ten krk
F*ck that Netflix and chill
F*ck, že Netflix a chill
What’s your net-net-net worth?
Aká je vaša čistá hodnota?

‘Cause I want ya, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba
(Yea, yea, yea, yea, he bad)
(Áno, áno, áno, áno, zlý)
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba
(Yea, yea, yea, guess who’s back)
(Áno, áno, áno, hádajte, kto je späť)
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba
D-down for you al-
Dolu pre teba vždy
(Black biggy biggy black biggy black blake)
(Čierny biggy čierny biggy čierny blake)
D-d-down for you always
Dolu pre teba vždy
(I got a new boy, and that nigga trade!)
(Mám nového chlapca a obchod s nigmi)

Kiki, do you love me? Are you riding?
Kiki, miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want you, and I need ya
Pretože ťa chcem a potrebujem ťa
And I’m down for you always
A ja som vždy pre teba

KB, do you love me? Are you riding?
KB, miluješ ma? Ste na koni?
Say you’ll never ever leave from beside me
Povedz, že odo mňa nikdy neopustíš
‘Cause I want ya, and I
Pretože ťa chcem a ja

Skate and smoke and ride
Skate a dym a jazda
Now let me see you
Teraz nech ma vidieť

Bring that ass, bring that ass, bring that ass back
Prineste to zadok, prineste to zadok, vráťte späť zadok
Bring that ass, bring that ass, bring that ass back
Prineste to zadok, prineste to zadok, vráťte späť zadok
Now let me see you
Teraz nech ma vidieť
Shawty say the nigga that she with can’t hit
Shawty hovoria, že nigga, s ktorou sa nedá zasiahnuť
But shawty, I’ma hit it, hit it like I can’t miss
Ale poskvrnený, hodlám to udrieť, udrieť to, ako by som nemal chýbať

Now let me see you
Teraz nech ma vidieť
Walk that ass, you’re the only one I love
Prejdite to zadok, ty si jediný, koho milujem
(Walk that ass, walk-walk that ass)
(Choďte po zadku, choďte po zadku)
Now let me see you
Teraz nech ma vidieť
(Bring that ass back)
(Vráťte späť zadok)
Now let me see you
Teraz nech ma vidieť
(W-w-walk that ass, you’re the only one I love)
(choďte po zadku, ste jediný, koho milujem)
Now let me see you, now let me see you
Teraz nech ma vidieť, teraz sa ukážem ťa
(Let’s go, let’s go, let’s go)
(Poďme, poďme, poďme)
Now let me see you
Teraz nech ma vidieť
(Bring that ass back)
(Vráťte späť zadok)

Trap, TrapMoneyBenny
Trap, TrapMoneyBenny
This shit got me in my feelings
Tieto sračky ma dostali do svojich pocitov
I just gotta be real with it, yup
Musím byť skutočne s tým, jo

BlaqNmilD, you a genius, you diggin’ me?
BlaqNmilD, ty si génius, ty ma kopáš?

What are you all talking about?
O čom všetkom hovoríte?
You don’t know that? I don’t even care
Nevieš to? Ani sa mi nestará
I need a photo with Drake
Potrebujem fotografiu s Drakeom
Because my instagram’s weak as f*ck
Pretože môj Instagram je slabý
I’m just being real, my shit look
Ja som len skutočná, pozrite sa na mňa

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …