Dreamville – Under The Sun Songtekst Oversættelse til Dansk

If you miss me
Hvis du savner mig
And you can’t find me nowhere
Og du kan ikke finde mig hvor som helst
I done seen it all, oh my God
Jeg har set det hele, åh min Gud
Uh
uh
I done seen it all, oh my God, I swear
Jeg har set det hele, oh min Gud, jeg sværger
Uh, uh
Uh, uh

Nothing new under the sun, nobody f*cking with son
Intet nyt under solen, ingen sover med sønnen
I got a couple of sons, a couple of guns
Jeg har et par sønner, et par våben
A couple of n*ggas that bust up the party and f*ck up the fun
Et par fyre, der bringer festen op og ødelægger det sjove
She digging me and I’m cuffing her friend
Hun graver mig og jeg cuffing hendes ven
She ig’-ing you while we f*cking for fun
Hun ignorerer dig, mens vi sover sammen for sjov
I got her suckin’ her thumb, that’s my lil’ baby
Jeg fik hende hendes tommelfinger, det er min lille baby
She call me daddy like grandmama baby
Hun kalder mig far, som en bedstemor baby
If this Sunday dinner, my hand on her gravy
Hvis denne søndag er der en middag, min hånd på hendes sovs
I been on the craziest wave, if I’m on the stage
Jeg har været på den skøreste bølge, hvis jeg er på scenen
An M is my minimum wage
Penge er min mindsteløn
This ain’t no kennel, behave
Dette er ikke en hund husly, opføre sig
n*ggas is with all that barking, we send ’em a stray
Fyre er med alt, der gøer, vi sender dem vildt
So in a way we the dogcatchers
Så på en måde er vi dogcatchers
How many bullets your dawg catchin’?
Hvor mange kugler din hund er ved at fange?
Sawed-off, raw dog fashion
Savet, rå hundemode
Hauled off, hope God catch him, damn
Helt væk, håber Gud fanger ham, fjols

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Jeg vågnede for nogle penge
Too many opps in here, tell me who you with, ayy
For mange modsætninger her, fortæl mig, hvem er du med

Potato over my gun
Kartoffel over min pistol
I move in silence ’cause n*ggas be clocking my funds
Jeg bevæger mig i stilhed, fordi fyre vil klokke mine penge
When they should keep eye on they b*tch ’cause baby girl coming with son
Når de skal holde øje med dem, fordi babypigen kommer med sønnen
n*ggas be judging my moves, but please tell me, what have you done?
gutter vil dømme mine træk, men vær venlig at fortælle mig hvad har du gjort?
My cousin might air out the party for fun
Min kusine kan flyve ud til festen for sjov
Pistol grips get to squeezing
Pistolgreb får klemme sig
Wish a n*gga would like Liam Neeson
Ønske en fyr vil gerne Liam Neeson
I don’t even need a reason, loyalty over treason
Jeg behøver ikke engang en grund, loyalitet over forræderi
b*tch n*gga, come and see me
Jeg er ligeglad med jer, kom og se mig
Put some respect on my name
Sæt lidt respekt på mit navn
What side of my city I claim
Hvilken side af min by jeg hævder
I try to stay in my lane
Jeg forsøger at blive i min bane
Took my advance and put a Caprice on them thangs
Tog mit fremskridt og satte en Caprice på dem
I’m Beatties Ford ’til the wheels fall
Jeg er Beatties Ford indtil hjulene falder
Know some n*ggas probably p*ssed off
Kend nogle fyre, der sandsynligvis gik ud
Who would thought I made it this far?
Hvem tror jeg lavede det så langt?
Gold Mouf, b*tch, f*ck ’em all
Guld mund, ligeglad med dem alle

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Jeg vågnede for nogle penge
Too many opps in here, tell me who you with
For mange modsætninger her, fortæl mig, hvem er du med

I just put diamonds on all of my teeth, now they probably think I ain’t intelligent
Jeg sætter bare diamanter på alle mine tænder, nu tror de nok, at jeg ikke er intelligent
In the homicide unit interrogation, asking questions, you know I ain’t tell ’em sh*t
I forbrydelsen enhed forhør, stiller spørgsmål, du ved, jeg vil ikke fortælle dem
b*tches call me a jock, all-American
De kalder mig en disk jockey, alle amerikaner
I’m at the top of my cl*ss with my lettermen
Jeg er øverst i min klasse med mine bogstaver
I remember back in college, b*tches knocking on my dorm door
Jeg husker tilbage på college, de bankede på min dorm dør
I ain’t never let ’em in
Jeg lader dem aldrig ind
Now you know that that’s cap, know I hit a few
Nu ved du kapaciteten, ved jeg at slå et par stykker
Ain’t no job, I’m selling gas like I’m Jiffy Lube
Der var ikke noget arbejde, jeg sælger gas som jeg er Jiffy Lube
I had a freak, used to f*ck while her boyfriend in cl*ss
Jeg havde en freak, plejede at sove med hende, mens hendes kæreste er i klassen
I hit her from the back from like 10 to 2
Jeg slog hende fra bagsiden fra som 10 til 2
No back and forth with these rappers
Ingen frem og tilbage med disse rappere
They mention me, dissin’ me
De nævner mig og fornærmer mig
No talkin’ back, I won’t mention you
Ingen at tale tilbage, jeg vil ikke nævne dig
Watch, when I come put that iron on your *ss and I dip
Se, når jeg kommer til at lægge det jern på ryggen, og jeg dykker
They gon’ want me to snitch in my interviews
De vil have, at jeg informerer i mine interviews
I’m on fire, b*tch, I’m lit, but I’m really cool
Jeg er i brand, jeg er tændt, men jeg er virkelig cool
Don’t acknowledge the shrimps when they ridicule
Bekræft ikke rejerne, når de latterliggør
They don’t come out after dark, b*tch, I swim with the sharks
De kommer ikke ud efter mørke, jeg svømmer med hajerne
You ain’t got enough heart, get a bigger pool
Du har ikke nok hjerte, får en større pool
Wanna fight but he bigger, I ain’t really trippin’
Vil du kæmpe, men han er større, jeg snuble ikke rigtig
I reach under my shirt, grab a bigger tool
Jeg når under min skjorte, tag et større værktøj
I got a Glock with a d*ck, let’s get physical
Jeg har en pistol, lad os blive fysiske
They gon’ be hollerin’ out, “Rip,” and they missin’ you
De vil råbe ud, “RIP”, og de savner dig
They got me started, I might as well finish it (Talk your sh*t, n*gga)
De fik mig i gang, jeg kunne lige så godt afslutte det
I’m from Charlotte, you know how these n*ggas do
Jeg er fra Charlotte, du ved hvordan disse fyre gør
Baby
Baby

I woke up for some money, ayy, lil’ b*tch
Jeg vågnede for nogle penge
Too many opps in here, tell me who you with
For mange modsætninger her, fortæl mig, hvem er du med