Dua Lipa – Break My Heart Songtekst Vertaling Nederlands

I’ve always been the one to say the first goodbye
Ik ben altijd degene geweest die het eerste afscheid nam
Had to love and lose a hundred million times
Ik moest honderd miljoen keer liefhebben en verliezen
Had to get it wrong to know just what I like
Ik moest het verkeerd begrijpen om precies te weten wat ik leuk vind
Now I’m falling
Nu val ik
You say my name like I have never heard before
Je zegt mijn naam zoals ik nog nooit heb gehoord
I’m indecisive, but, this time, I know for sure
Ik ben besluiteloos, maar deze keer weet ik het zeker
I hope I’m not the only one that feels it all
Ik hoop dat ik niet de enige ben die alles voelt
Are you falling?
Val je?

Centre of attention
Middelpunt van de aandacht
You know you can get whatever you want from me
Je weet dat je van me kunt krijgen wat je wilt
Whenever you want it, baby
Wanneer je maar wilt, schat
It’s you in my reflection
Jij bent het in mijn spiegelbeeld
I’m afraid of all the things it could do to me
Ik ben bang voor alle dingen die het mij kan doen
If I would’ve known it, baby
Als ik het had geweten, schat

I would’ve stayed at home
Ik zou thuis zijn gebleven
‘Cause I was doing better alone
omdat ik het alleen beter deed
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home
Ik had thuis moeten blijven
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?
Oh no, I was doing better alone
Oh nee, ik deed het alleen beter
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home
Ik had thuis moeten blijven
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?

I wonder, when you go, if I stay on your mind
Ik vraag me af, als je gaat, of ik in je gedachten blijf
Two can play that game, but you win me every time
Twee kunnen dat spel spelen, maar je wint me elke keer
Everyone before you was a waste of time
Iedereen voor jou was tijdverspilling
Yeah, you got me
ja, je hebt me

Centre of attention
Middelpunt van de aandacht
You know you can get whatever you want from me
Je weet dat je van me kunt krijgen wat je wilt
Whenever you want it, baby
Wanneer je maar wilt, schat
It’s you in my reflection
Jij bent het in mijn spiegelbeeld
I’m afraid of all the things it could do to me
Ik ben bang voor alle dingen die het mij kan doen
If I would’ve known it, baby
Als ik het had geweten, schat

I would’ve stayed at home
Ik zou thuis zijn gebleven
‘Cause I was doing better alone
omdat ik het alleen beter deed
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home
Ik had thuis moeten blijven
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?
Oh no, I was doing better alone
Oh nee, ik deed het alleen beter
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home
Ik had thuis moeten blijven
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?

Ooh, break my heart
oh, breek mijn hart
Ooh, break my heart
oh, breek mijn hart
Ooh
Oh
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?

I would’ve stayed at home
Ik zou thuis zijn gebleven
‘Cause I was doing better alone
omdat ik het alleen beter deed
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I)
Ik had thuis moeten blijven (ik zou thuis zijn gebleven)
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?
Oh no (Oh no), I was doing better alone
Oh nee, ik deed het alleen beter
But when you said, “Hello”
Maar toen je zei: “Hallo”
I knew that was the end of it all
Ik wist dat dit het einde was
I should’ve stayed at home
Ik had thuis moeten blijven
‘Cause now there ain’t no letting you go
want nu laat je je niet meer gaan
Am I falling in love with the one that could break my heart?
Word ik verliefd op degene die mijn hart zou kunnen breken?

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …