Dua Lipa – Physical Songtekst Vertaling in Nederlands

Common love isn’t for us
Gemeenschappelijke liefde is niet voor ons
We created something phenomenal
We hebben iets fenomenaal gemaakt
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?
You got me feeling diamond rich
Je gaf me een heel rijk gevoel
Nothing on this planet compares to it
Niets op deze planeet is daarmee te vergelijken
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
Wie moet er gaan slapen als ik je naast me heb?

All night I’ll riot with you
De hele nacht zal ik met je spelen
I know you got my back and you know I got you
Ik weet dat je mijn rug hebt en je weet dat ik je heb
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
Dus kom op (kom op), kom op (kom op), kom op (kom op)
Let’s get physical
Laten we fysiek worden
Lights out and follow the noise
Lichten uit en volg het geluid
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Schat, blijf dansen alsof je geen keus hebt
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Dus kom op (kom op), kom op (kom op), kom op
Let’s get physical
Laten we fysiek worden

Adrenaline keeps on rushing in
Adrenaline blijft maar binnenstromen
Love the simulation we’re dreaming in
Ik hou van de simulatie die we dromen
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?
Don’t you agree?
Ben je het daar niet mee eens?
I don’t wanna live another life
Ik wil geen ander leven leiden
‘Cause this one’s pretty nice
omdat deze best leuk is
Living it up
Levend het

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
Wie moet er gaan slapen toen ik je naast me kreeg?

All night I’ll riot with you
De hele nacht zal ik met je spelen
I know you got my back and you know I got you
Ik weet dat je mijn rug hebt en je weet dat ik je heb
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
Dus kom op (kom op), kom op (kom op), kom op (kom op)
Let’s get physical
Laten we fysiek worden
Lights out and follow the noise
Lichten uit en volg het geluid
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Schat, blijf dansen alsof je geen keus hebt
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Dus kom op (kom op), kom op (kom op), kom op
Let’s get physical
Laten we fysiek worden

Hold on just a little tighter
Houd nog een beetje strakker vast
Come on
Kom op
Hold on, tell me if you’re ready
Wacht even, vertel me of je klaar bent
Come on (Come on, come on)
Kom op (kom op, kom op)
Baby, keep on dancing
Schat, blijf dansen
Let’s get physical
Laten we fysiek worden
Hold on just a little tighter
Houd nog een beetje strakker vast
Come on
Kom op
Hold on, tell me if you’re ready
Wacht even, vertel me of je klaar bent
Come on (Come on, come on)
Kom op (kom op, kom op)
Baby, keep on dancing
Schat, blijf dansen
Let’s get physical
Laten we fysiek worden

All night I’ll riot with you
De hele nacht zal ik met je opschieten
I know you got my back and you know I got you
Ik weet dat je mijn rug hebt en je weet dat ik je heb
So come on, come on, come on
Dus kom op, kom op, kom op
Let’s get physical
Laten we fysiek worden
Lights out and follow the noise
Lichten uit en volg het geluid
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Schat, blijf dansen alsof je geen keus hebt
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Dus kom op (kom op), kom op (kom op), kom op
Let’s get physical (Physical, physical)
Laten we fysiek worden (fysiek, fysiek)

Let’s get physical (Physical, physical)
Laten we fysiek worden (fysiek, fysiek)
Physical (Physical, physical)
Fysiek (fysiek, fysiek)
Let’s get physical (Physical, physical)
Laten we fysiek worden (fysiek, fysiek)
Come on, phy-phy-phy-physical
Kom op, fysiek

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …