Dua Lipa – Physical Text Písně Překlad v Český

Common love isn’t for us
Společná láska není pro nás
We created something phenomenal
Vytvořili jsme něco fenomenálního
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?
You got me feeling diamond rich
Přinutil jsi mě cítit se velmi bohatým
Nothing on this planet compares to it
Nic na této planetě se s tím srovnává
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
Kdo musí jít spát, když jsem tě dostal vedle mě?

All night I’ll riot with you
Celou noc si budu hrát s tebou
I know you got my back and you know I got you
Vím, že máš záda a víš, že jsem tě dostal
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
Tak pojď (pojď), pojď (pojď), pojď (pojď)
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky
Lights out and follow the noise
Rozsvítí se a sleduje hluk
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Baby, pokračuj v tanci jako bys neměl na výběr
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Tak pojď (pojď), pojď (pojď), pojď
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky

Adrenaline keeps on rushing in
Adrenalin stále vběhne dovnitř
Love the simulation we’re dreaming in
Miluju simulaci, kterou sníme
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?
Don’t you agree?
Nesouhlasíš?
I don’t wanna live another life
Nechci žít další život
‘Cause this one’s pretty nice
protože tohle je docela pěkné
Living it up
Bydlení to

Who needs to go to sleep when I got you next to me?
Kdo musí jít spát, když jsem tě dostal vedle mě?

All night I’ll riot with you
Celou noc si budu hrát s tebou
I know you got my back and you know I got you
Vím, že máš záda a víš, že jsem tě dostal
So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)
Tak pojď (pojď), pojď (pojď), pojď (pojď)
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky
Lights out and follow the noise
Rozsvítí se a sleduje hluk
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Baby, pokračuj v tanci, jako bys neměl na výběr
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Tak pojď (pojď), pojď (pojď), pojď
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky

Hold on just a little tighter
Vydržte o něco těsnější
Come on
No tak
Hold on, tell me if you’re ready
Vydrž, řekni mi, jestli jsi připraven
Come on (Come on, come on)
No tak (No tak, pojď)
Baby, keep on dancing
Baby, pokračuj v tanci
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky
Hold on just a little tighter
Vydržte o něco těsnější
Come on
No tak
Hold on, tell me if you’re ready
Vydrž, řekni mi, jestli jsi připraven
Come on (Come on, come on)
No tak (No tak, pojď)
Baby, keep on dancing
Baby, pokračuj v tanci
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky

All night I’ll riot with you
Celou noc s tebou vypuknu
I know you got my back and you know I got you
Vím, že máš záda a víš, že jsem tě dostal
So come on, come on, come on
Tak pojď, pojď, pojď
Let’s get physical
Pojďme se dostat fyzicky
Lights out and follow the noise
Rozsvítí se a sleduje hluk
Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice
Baby, pokračuj v tanci, jako bys neměl na výběr
So come on (Come on), come on (Come on), come on
Tak pojď (pojď), pojď (pojď), pojď
Let’s get physical (Physical, physical)
Pojďme se dostat fyzický (fyzický, fyzický)

Let’s get physical (Physical, physical)
Pojďme se dostat fyzický (fyzický, fyzický)
Physical (Physical, physical)
Fyzický (fyzický, fyzický)
Let’s get physical (Physical, physical)
Pojďme se dostat fyzický (fyzický, fyzický)
Come on, phy-phy-phy-physical
No tak, fyzicky

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …