Ed Sheeran – Best Part Of Me şarkı sözleri türkçe çeviri


My lungs are black, my heart is pure
Akciğerlerim siyah, kalbim saf
My hands are scarred from nights before
Ellerim önceki gecelerden korkuyor
And my hair is thin and falling out of all the wrong places
Saçlarım ince ve yanlış yerlerden dökülüyor
I am a little insecure
Ben biraz güvensizim
My eyes are crossed, but they’re still blue
Gözlerim çapraz, ama onlar hala mavi
I bite my nails and tell the truth
Tırnaklarımı ısırırım ve doğruyu söylerim
I go from thin to overweight day to day it fluctuates
İnce den fazla kilolu günden güne dalgalanıyor
My skin is inked, but faded, too
Cildim mürekkeplendi ama soluyor

But she loves me, she loves me
Ama beni seviyor, beni seviyor
Why the hell she love me
Neden beni seviyor
When she could have anyone else?
Başka birine ne zaman sahip olabilirdi?
Oh, you love me, you love me
Oh, beni seviyorsun, beni seviyorsun
Why the hell do you love me?
Neden beni seviyorsun?
‘Cause I don’t even love myself
çünkü kendimi sevmiyorum bile

Baby, the best part of me is you
Bebeğim, benim en iyi tarafım sensin
And lately, everything’s making sense, too
Ve son zamanlarda, her şey de mantıklı geliyor
Oh, baby, I’m so in love with you
Ah bebeğim, sana çok aşığımI overthink and still forgive
Düşünüyorum ve hala affediyorum
I lose my phone and place my bets
Telefonumu kaybediyorum ve bahislerimi koyuyorum
And I never catch the train on time
Ve treni asla zamanında yakalayamam
Always 30 minutes behind
Her zaman 30 dakika geride
Your worries ain’t seen nothin’ yet
Endişeleriniz henüz bir şey görmedi

But you love me, you love me
Ama beni seviyorsun, beni seviyorsun
Why the hell you love me so
Neden beni seviyorsun
When you could have anyone else?
Başka birine ne zaman sahip olabilirsin?
Yeah, yeah, he loves me, he loves me
evet, evet, beni seviyor, beni seviyor
And I bet he never lets me go
Ve bahse girerim gitmeme izin vermiyor.
And shows me how to love myself
Ve bana kendimi nasıl seveceğimi gösteriyor

‘Cause, baby, the best part of me is you
çünkü bebeğim, benim en iyi tarafım sensin
Oh, lately, everything’s making sense, too
Son zamanlarda, her şey de mantıklı geliyor.
Baby, I’m so in love with you
Bebeğim ben sana çok aşığım

With you
Seninle
Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum
Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum

Baby, the best part of me is you (Whoa)
Bebeğim, benim en iyi tarafım sensin
Lately, everything’s making sense, too
Son zamanlarda, her şey de mantıklı geliyor
Oh, baby, I’m so in love with you (Oh)
Bebeğim ben sana çok aşığım
Baby, I’m so in love with you (Yeah, yeah)
Bebeğim, sana çok aşığım (evet, evet)
Oh, baby, I’m so in love with you
Ah bebeğim, sana çok aşığım

Close