Ed Sheeran – Best Part Of Me Songtekst Vertaling Nederlands


My lungs are black, my heart is pure
Mijn longen zijn zwart, mijn hart is puur
My hands are scarred from nights before
Mijn handen zijn van nachten ervoor getekend met littekens
And my hair is thin and falling out of all the wrong places
En mijn haar is dun en valt uit alle verkeerde plaatsen
I am a little insecure
Ik ben een beetje onzeker
My eyes are crossed, but they’re still blue
Mijn ogen zijn gekruist, maar ze zijn nog steeds blauw
I bite my nails and tell the truth
Ik bijt mijn nagels en vertel de waarheid
I go from thin to overweight day to day it fluctuates
Ik ga van dun tot overgewicht van dag tot dag fluctueert het
My skin is inked, but faded, too
Mijn huid is geïnkt, maar ook vervaagd

But she loves me, she loves me
Maar zij houdt van mij, zij houdt van mij
Why the hell she love me
Waarom houdt ze in hemelsnaam van mij?
When she could have anyone else?
Wanneer zou ze iemand anders kunnen hebben?
Oh, you love me, you love me
Oh, je houdt van me, je houdt van me
Why the hell do you love me?
Waarom hou je in vredesnaam van me?
‘Cause I don’t even love myself
omdat ik niet eens van mezelf houd

Baby, the best part of me is you
Schat, het beste deel van mij ben jij
And lately, everything’s making sense, too
En de laatste tijd is alles ook logisch
Oh, baby, I’m so in love with you
Oh schat, ik ben zo verliefd op jouI overthink and still forgive
Ik overdenk en vergeef nog steeds
I lose my phone and place my bets
Ik verlies mijn telefoon en plaats mijn weddenschappen
And I never catch the train on time
En ik vang de trein nooit op tijd
Always 30 minutes behind
Altijd 30 minuten achter
Your worries ain’t seen nothin’ yet
Je zorgen hebben nog niets gezien

But you love me, you love me
Maar je houdt van me, je houdt van mij
Why the hell you love me so
Waarom hou je in vredesnaam zo van me
When you could have anyone else?
Wanneer zou je iemand anders kunnen hebben?
Yeah, yeah, he loves me, he loves me
Ja, ja, hij houdt van mij, hij houdt van mij
And I bet he never lets me go
En ik wed dat hij me nooit laat gaan
And shows me how to love myself
En laat me zien hoe ik van mezelf moet houden

‘Cause, baby, the best part of me is you
want, schat, het beste deel van mij ben jij
Oh, lately, everything’s making sense, too
Oh, de laatste tijd is alles ook logisch
Baby, I’m so in love with you
Schat, ik ben zo verliefd op jou

With you
Met jou
Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum
Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum

Baby, the best part of me is you (Whoa)
Schat, het beste deel van mij ben jij
Lately, everything’s making sense, too
De laatste tijd is alles ook logisch
Oh, baby, I’m so in love with you (Oh)
Oh schat, ik ben zo verliefd op jou (Oh)
Baby, I’m so in love with you (Yeah, yeah)
Schat, ik ben zo verliefd op jou (ja, ja)
Oh, baby, I’m so in love with you
Oh schat, ik ben zo verliefd op jou

Close