Ed Sheeran – BLOW Songtekst Vertaling Nederlands


I’m feelin’ like a bullet jumpin’ out a gun
Ik voel me een kogel uit een pistool
I’m feelin’ like a winner, I feel like the one
Ik voel me als een winnaar, ik voel me als de winnaar
You’re doing somethin’ to me, you’re doing somethin’ strange
je doet iets met me, je doet iets vreemds
Well, jump back, talk to me, woman
Wel, spring terug, praat tegen me, vrouw
You make me wanna make a baby, baby, uh
Je zorgt ervoor dat ik een baby wil maken, schat

Supernatural woman, supernatural freak
Bovennatuurlijke vrouw, bovennatuurlijke freak
Don’t know what you’re doin’, got me feelin’ weak
Ik weet niet wat je doet, je voelt me ​​zwak
Oh, I wanna call you fever, baby, you can set a fire on me
Oh, ik wil je koorts noemen, schatje, je kunt me in de steek laten
Hot damn, pop it like a pistol, mama
Heet, kom eruit als een pistool, moeder
You got me down on my knees, begging please
Je laat me op mijn knieën vallen, alsjeblieft

I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you, yeah
Ik zoek naar jou, ja
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Vergrendeld, geladen, schiet vanavond op mijn schot
I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you
Ik zoek naar jou
Pull my trigger, let me blow your mind
Trek aan mijn trekker, laat me je verbazenYou red leather rocket, you little foxy queen
Jij rode lederen raket, jij kleine voskoningin
Everybody’s watching, pretty little thing
Iedereen kijkt, mooi klein ding
Baby, tell me, what’s your fantasy?
Schat, vertel eens, wat is jouw fantasie?
Come closer, let’s talk about it
Kom dichterbij, laten we erover praten
You want white lines in a limousine
U wilt witte lijnen in een dure auto
Whipped cream, and everything in between, yeah
Slagroom en alles daar tussenin, ja

I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you, yeah
Ik zoek naar jou, ja
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Vergrendeld, geladen, schiet vanavond op mijn schot
I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you
Ik zoek naar jou
Pull my trigger, let me blow your mind
Trek aan mijn trekker, laat me je verbazen
I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat

I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you, yeah
Ik zoek naar jou, ja
Locked, loaded, shoot my shot tonight
Vergrendeld, geladen, schiet vanavond op mijn schot
I’m comin’, baby
Ik kom eraan, schat
I’m gunnin’ for you
Ik zoek naar jou
Pull my trigger, let me blow your
Trek aan mijn trekker, laat me je verbazen

Close